Release 10 maart 2023

Volgen

Tijd voor tijd gesplitst van het vakantiesaldo

Werk je met tijd voor tijd? We hebben nieuwe vakantiefunctionaliteit toegevoegd waarbij QicsMilestones het vakantiesaldo splitst naar een vakantiesaldo en een tijd voor tijd saldo. Dit geldt voor de tooltip van de urenschrijver en voor het scherm 'Overzicht vakantie'.

Voorbeeld gewijzigde tooltip:

Als gevolg hiervan is er ook een veld 'Tijd voor tijd mutaties' toegevoegd aan de medewerker-kaart:

Screenshot_2023-03-07_20.16.44.png

Hier kun je lezen hoe je daarmee om kunt gaan: Vakantie en Tijd voor tijd gesplitst.

 

Heb je in het verleden correcties gedaan om de tijd voor tijd te splitsen van het vakantiesaldo? Heb je de correcties gedaan door middel van urenboekingen en/of mutaties? Maak dan voor de zekerheid een export vanuit het scherm Overzicht vakantie. Doe dit per jaar.

Je kunt dan altijd terugkijken hoe het was ten opzichte van de nieuwe splitsing en daarmee eventuele vragen van de organisatie goed beantwoorden. Tijd voor tijd en vakantie zijn belangrijk voor medewerkers.

 

Single sign on integratie met Google workspace

Werk je met een Google domein en zijn je gebruikers aangemaakt in dit domein én wil je ze zonder inloggen toegang geven tot QicsMilestones? Gebruik dan de Single sign on integratie. Om deze integratie te activeren, volg deze instructie: Single Sign On.

 

Betalingen via Mollie

 

Bij interne uren nu ook kostprijs en kostprijsbedrag

Bij uren op interne projecten (ofwel projecten van de klant met klanttype 'Intern') werden geen kostprijzen opgeslagen. QicsMilestones vult deze kolommen nu in het productie-scherm én in het facturatievoortgangscherm.

 

Facturen automatisch verzenden

Zodra je op verwerken klikt, krijg je een popup met de vraag wanneer (op welke datum) je de facturen wilt verzenden.

Voorbeeld van de popup:

Dit geldt uiteraard niet voor afgeboekte facturen, deze facturen gaat QicsMilestones nooit verzenden. Vul je géén datum in, dan kies je ervoor om de verzending handmatig te doen zoals nu ook het geval is.

Zodra de checkbox (het vierkantje) is aangevinkt, kan een datum (vanaf vandaag) worden ingevuld. Het verzenden van de facturen gebeurt dan op deze datum.

In het scherm facturen is een nieuwe kolom "Verstuurd op" beschikbaar zodat te zien is wanneer de facturen gepland staan:

Deze kolom voeg je toe via het tandwielicoontje.

Is de factuur nog niet verzonden? Dan staat de kolom verzendstatus ook op "Gepland":

 

Planning met meerdere medewerkers duidelijker

Zodra een planning aan meerdere medewerkers is gekoppeld, zie je op de tab Planning van de geopende taak een combo-box met alle medewerkers:

Klik op (Alle medewerkers) en zie de verschillende medewerkers die op deze taak gepland staan. Selecteer één van de medewerkers en zie alleen de planningen van deze medewerker, in plaats van het totaal van alle medewerkers.

Als je eerst al een medewerker had geselecteerd vanuit het scherm Capaciteitsplanning, dan zie je automatisch in de combo-box deze medewerker geselecteerd staan.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk