Het gebruik van extra eigenschappen (vrije velden).

Volgen

In QicsMilestones kun je voor een aantal stamgegevens extra eigenschappen (vrije velden) aanmaken.

Deze vrije velden kun je aanmaken voor de volgende entiteiten:

 • Bedrijf
 • Relatie
 • Project
 • Medewerker
 • Artikel
 • Artikelgroep
 • Afdeling
 • Valuta

Je kunt vrije velden van het volgende type aanmaken:

 • Aantal
 • Datum
 • Decimaal
 • Ja/Nee
 • Tekst
 • Waardenlijst

Enkele voorbeelden voor het gebruik van vrije velden:

Voorbeeld 1:

Op het voorblad van de factuurlay-out wil je voor bepaalde artikelgroepen de omschrijving van de artikelgroep (Administratie) laten zien en voor bepaalde artikelgoepen (Advies), meer details zoals de omschrijving van het artikel zelf.

 

Artikelgroep Administatie

Daar vallen de volgende artikelen onder:

 • invoeren administratie
 • corrigeren administratie

 

Artikelgroep Advies

Daar vallen de volgende artikelen onder:

 • fiscaal advies
 • advies financiële planning

Extra eigenschap groepen aanmaken

Om een extra eigenschap aan te maken, moeten we eerst een groep aanmaken, waar deze eigenschap onder valt:

 1. Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>.
 2. Ga naar [Systeem][Extra eigenschap groepen].
 3. Maak een groep aan met de naam [Facuurlay-out].

Extra eigenschap aanmaken 

Nu gaan we een [extra eigenschap] aanmaken:

 1. Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>.
 2. Ga naar [Systeem][Extra eigenschappen].
 3. Klik op het plusje

mceclip2.png

Onderstaand volgt een toelichting van de belangrijkste velden per tabblad.

Voor alle tabbladen geldt dat vetgedrukte velden met een asterisk * verplicht zijn.

[Tabblad Algemeen]

 • Bij Titel* vul je de omschrijving van de extra eigenschap in.
 • Bij Tooltip vul je extra informatie in over het veld, deze informatie is zichtbaar wanneer je met je muis over de titel gaat.
 • Bij Volgorde van weergave* kun je bij het aanmaken van meerdere vrije velden op dezelfde entiteit (in dit geval artikelgroep) de volgorde bepalen.
 • Bij Toewijzen aan selecteer je het stamgegeven waar het extra veld betrekking op heeft.

[Tabblad validatie]

reguliere expressie

De waarde die je invult in een vrij veld wordt een reguliere expressie genoemd. Je kunt bepaalde voorwaarden vastleggen waar een waarde aan moet voldoen, zoals:

 • Bij het gebruik van reguliere expressie moet de tekst tenminste één cijfer bevatten.
  [0-9]
 • Reguliere expressie voor het valideren van een getal tussen 5 en 500 (inclusief).
  ^[5-9]$|^[1-9][0-9]$|^[1-4][0-9][0-9]$|^500$
 • Reguliere expressie voor het valideren van een alfanumerieke tekst die tussen de 3 en 16 tekens lang is.
  ^[a-z0-9]{3,16}$

validatiemelding

Dit is de melding die je krijgt wanneer de ingegeven waarde niet aan de validatie voldoet.

Het komt er dan zo uit te zien op de artikelgroep:

mceclip3.png

1. de Extra Eigenschap groep;

2. de titel;

3. de tooltip.

 

Je consultant kan nu een formule in de factuurlay-out gebruiken. Als de artikelgroep extra eigenschap 1, [ja] is dan de Artikelomschrijving laten zien, als de artikelgroep extra eigenschap 1, [Nee] is dan de ArtikelGroepOmschrijving weergeven op de factuur.

Hierdoor ben je flexibel bij het opmaken van de factuur, maar staan er geen 'harde verwijzingen' naar een bepaalde artikelgroep in.

 

Voorbeeld 2:

Je wilt in QicsMilestones graag wat extra informatie m.b.t. medewerkers kwijt.

Je kunt eenvoudig een extra veld naar keuze voor een medewerker aanmaken.

 

NB: Alle extra eigenschap velden zijn te gebruiken in rapportages en op de lay-out. Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden.  In dit artikel gaan we verder in op het gebruik van een [Waardenlijst] als extra eigenschap.

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk