Hoe maak ik een facturatie-afspraak Uren & Onkosten aan?

Volgen

Uren & Onkosten is één van de vier types facturatie-afspraken die je kunt kiezen in QicsMilestones.  Uren & Onkosten kies je als je wilt factureren op basis van uren * tarief;

Hieronder lees je welke velden je minimaal moet invullen om deze facturatievorm in te richten. Open het project waar je deze facturatievorm voor wilt gebruiken.

 Klik op:

 • tabblad [Facturatie-afspraken];
 • het plusje
 • Uren & Onkosten

mceclip0.png

Je begint op het tabblad [Algemeen]:

mceclip0.png

Onderstaand volgt een toelichting van de belangrijkste velden per tabblad. Zie voor de volledige uitleg van de velden het document 'Hoe maak ik een project'. Voor alle tabbladen geldt dat vetgedrukte velden met een asterisk * verplicht zijn.

[Algemeen]

 • Bij Naam * vul je de naam in van de facturatie-afspraak;
 • Bij Begindatum * de datum vanaf wanneer deze facturatie-afspraak geldt (deze datum is informatief en heeft geen invloed op het urenschrijven);

[Facturatie]

 • Bij Klant * vul je de klant in aan wie deze facturatie-afspraak is gekoppeld;
 • Bij Debiteur * vul je de factuurdebiteur in naar wie de facturen worden verstuurd. Meestal zijn klant en debiteur aan elkaar gelijk;

[Teams]

 • Je kiest Alle Medewerkers als iedere medewerker op deze facturatieafspraak tijd en onkosten mag schrijven;
 • Je kiest een Bestaand team (Aangemaakt via [Organisatie]->[Medewerkers]->[Teams]) wanneer een bepaald groep (competentie, afdeling, specifieke medewerkers) van medewerkers op deze facturatieafspraak tijd en onkosten mag schrijven;
 • Je kiest een Team op maat wanneer specifiek voor deze facturatieafspraak een selectie van medewerkers tijd en onkosten mag schrijven;

We adviseren om zo veel mogelijk van bestaande teams gebruik te maken. Wanneer je een nieuwe medewerker aan een bestaand team toevoegd is deze ook automatisch aan alle facturatieafspraken gekoppeld.

 

[Uurartikelen]

Hier geeft je aan op welke uurartikelen medewerkers kunnen boeken.

 • Je kiest Alles als medewerkers op alle uurartikelen tijd mogen schrijven;
 • Geselecteerd als medewerkers niet op alle uurartikelen tijd mogen schrijven. U kunt dan kiezen op welke artikelgroepen of specifieke artikelen wel mag worden geschreven. Wij adviseren om een artikelgroep te koppelen, wanneer er een artikel bijkomt kun je eenvoudig het artikel aan een groep toevoegen en is dit artikel beschikbaar op alle facturatieafspraken waar deze artikelgroep aan gekoppeld is.

[Onkostenartikelen]

Hier geef je aan op welke onkostenartikelen medewerkers kunnen boeken.

 • Je kiest Alles om medewerkers op alle onkostenartikelen te laten boeken;
 • Geselecteerd als medewerkers niet op alle onkostenartikelen mogen boeken. Je kunt dan kiezen op welke artikelgroepen of specifieke artikelen wel mag worden geboekt. Wij adviseren om een artikelgroep te koppelen, wanneer er een artikel bijkomt kun je eenvoudig het artikel aan een groep toevoegen en is dit artikel beschikbaar op alle facturatieafspraken waar deze artikelgroep aan gekoppeld is.

[Verkooptarief per uur]

 • Hier geef je het uurtarief aan dat je hebt afgesproken met de klant. Dat kan op veel verschillende manieren. Uitleg vindt u via deze link over uurtarieven.

[Verkooptarief onkosten]

 • Hier geeft je de tarieven aan voor de te factureren onkosten.

Na het invullen van alle tabbladen klikt u op Ok om op te slaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk