Tijd voor tijd

Volgen

In veel bedrijven is de gewoonte om het aantal uren overwerk in te ruilen voor extra vakantie-uren.

Een bekende term voor dit systeem is tijd voor tijd.

Met het volgende stappenplan implementeert u tijd voor tijd voor uw medewerker.

Stappenplan tijd voor tijd

Eerst maakt u een uurartikel aan voor tijd voor tijd.

Klik:

  • Organisatie

  • Artikelen

  • Nieuw uurartikel (rondje met plusje erin)

 

Tik in de naam van het uurartikel, bijvoorbeeld zo:

 

Tijd voor tijd

 

Code van dit artikel:

 

TVT

 

Selecteer:

  • Type afwezigheid: Tijd voor tijd

 

Klik om op te slaan:

  • Ok

 


Uren schrijven onder Tijd voor tijd

 

Uren wegschrijven onder Tijd voor tijd gaat als volgt.

 

Klik:

 

  • Invoeren uren/onkosten

  • Project

  • Artikel

  • Tijd voor tijd

 

Hier vult u het aantal uren in dat iemand overwerkt. Bijvoorbeeld 2.

 

Tik onder de desbetreffende dag het aantal uren in:

2

 

Let op!

Uren die negatief worden geschreven, worden aan het vakantiebudget toegevoegd.

Uren die positief worden geschreven, worden van het vakantiebudget afgehaald.

 

Vakantiebudget 

In beide gevallen tellen uren die vallen onder tijd voor tijd mee in de berekening van het vakantiebudget.

 

 

 


 

Vakantie-uren registeren

Wellicht ten overvloede, de functie tijd voor tijd is wat anders dan het aantal uren vakantie waar een medewerker jaarlijks recht op heeft.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk