Financiële grip & planning

Volgen

In uw onderneming draait het om het uitvoeren van opdrachten. Zijn er geen opdrachten, dan komt er geen geld binnen en houdt u het niet lang vol. Is uw orderportefeuille goed gevuld, dan kunt u aan de slag. De grote uitdaging is om projecten winstgevend te laten zijn. De volgende vragen zijn hierbij van belang:

  • Hebt u goede prijzen met de klant afgesproken en blijft u binnen budget?
  • Wordt er tijdig ingegrepen als het niet gaat zoals ingeschat?
  • Hoe bewaakt u de winstgevendheid?

Antwoorden op deze vragen vindt u met behulp van QicsMilestones. In dit artikel laten we u drie mogelijkheden zien om grip te houden.

3.1 Budget vs gerealiseerd per project

Door inzicht te krijgen in opbrengsten en kosten, krijgt u een goed beeld van de winstgevendheid van uw projecten. Maar wat was er afgesproken met de klant en lopen we nog in de pas? Zijn er, of dreigen er, budgetoverschrijdingen door extra werkzaamheden en loopt u inkomsten mis? Door een budget vast te leggen en te bewaken, houdt u zicht op gemaakte afspraken en de stand van zaken.

Binnen QicsMilestones legt u uw budget, in uren of als bedrag, vast op uw projectkaart of in de budgetbreakdown. Het rapport ‘Budget vs gerealisseerd per project’ geeft u vervolgens op elk moment de juiste stand van zaken:

mceclip1.png

 Het rapport spreekt waarschijnlijk voor zich, maar hier vindt u een gedetailleerde toelichting. Door actief uw budgetten te bewaken, zorgt u voor financiële grip op uw projecten en voorkomt u onprettige verrassingen achteraf.

3.3 Gemiddeld tarief per project

Om inzicht te krijgen in het gemiddelde uurtarief, vindt u in QicsMilestones het rapport ‘Gemiddeld tarief per project’. Dit rapport laat u zien wat het gemiddeld uurtarief is voor het betreffende project, ongeacht of u met vaste (periodieke) prijsafspraken werkt of op uurbasis:

mceclip0.png

 

Wijkt het gemiddeld uurtarief te ver af van het gewenste uurtarief, ga dan op zoek naar de oorzaak. U kunt het betreffende project verder analyseren via bijvoorbeeld het rapport ‘1.1 Uren en onkosten per klant’. Na het analyseren van het project kunt u, waar mogelijk, ingrijpen.

 

Financiële planning

Voor veel projecten is bewaking met een totaalbudget, zoals hierboven beschreven, voldoende. Worden de projecten echter groter, dan ontstaat behoefte aan meer inzicht. Fases in een project of bepaalde ‘groepen’ werkzaamheden vragen dan bijvoorbeeld om meer gedetailleerde budgetmogelijkheden en bewaking in de tijd. QicsMilestones biedt ook hiervoor mogelijkheden.

Voor dit soort projecten biedt QicsMilestones inzicht met behulp van de budgetbreakdown. Deze breakdown vindt u door een project te openen of op een 'bolletje' te klikken, bijvoorbeeld tijdens het invoeren van de uren. Klikken op het groene 'bolletje' in onderstaand scherm geeft inzicht in het budget. Kiest u vervolgens voor 'Meer...', dan wordt de budgetbreakdown getoond.

mceclip5.png

Een voorbeeld: U hebt een project dat uit 4 fases bestaat. Voor iedere fase is een taak gedefinieerd. In onderstaande afbeelding ziet u de taken in de kolom ‘Naam’. Per taak wordt een budget opgegeven. Door tijdens het boeken van de uren de juiste fase te selecteren, wordt de status automatisch bijgehouden en vertaald in onderstaand rapport:

mceclip3.png

Naast het Budget per taak, ziet u de bestede uren en de nog benodigde uren per taak. Met kleuren heeft u in één oogopslag een beeld van de status t.o.v. het budget. U kunt uw analyse snel uitvoeren. Door op de uren in de kolom ‘Uren’ te klikken, worden de details van de tijdsbesteding getoond:

mceclip4.png

Wilt u meer weten of zelf ook meer inzicht in de voortgang van uw projecten? Neem contact op met uw Qics consultant. Hij of zij kan u er alles over vertellen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk