Budget vs realisatie

Volgen

In dit rapport vindt u een overzicht van gerealiseerde uren en bedragen afgezet tegen gebudgetteerde uren en bedragen. Bij de uren kijkt het rapport naar de geboekte uren op het project en het aantal uur dat u gebudgetteerd heeft voor het project. Bij de bedragen kijkt het rapport naar de limiet die u heeft gesteld voor het te factureren bedrag en het bedrag dat daadwerkelijk is gefactureerd.

Wanneer u dit rapport opent, kunt u filteren op onder andere klant, project of projectmanager.

Klik op 'More parameters...' om het filterscherm uit te klappen

Zo kunt u eenvoudig een overzicht genereren van alle projecten van een klant of van een projectmanager.

Wanneer u in het beginscherm klikt op ‘More parameters…’ klapt het scherm uit, waardoor u nog meer filtermogelijkheden krijgt.

Het uitgeklapte filterscherm

U kunt nu filteren op de volgende velden:

  • Klant
  • Accountmanager
  • Klantcategorie
  • Klant is actief
  • Project
  • Projectmanager
  • Projectcategorie
  • Project is actief
  • Kostenplaats

Wanneer u de gewenste filters heeft toegepast, klikt u op ‘Open’ om het rapport te openen.

Het rapport bestaat uit de volgende kolommen:

Budget hours

In deze kolom vindt u het totaal aantal gebudgetteerde uren voor het geselecteerde project. Dit is het aantal uur dat u hebt ingevuld in de projectconfiguratie onder ‘Project budget’ in het veld ‘Time written is limited by X hours’.

Time spent

Dit is het aantal uur dat daadwerkelijk is geboekt op het project. De uren verschijnen direct nadat ze geboekt zijn in het rapport, ze hoeven hiervoor niet eerst goedgekeurd te zijn.

Hours difference

Hier ziet u het verschil tussen de gebudgetteerde uren en de geboekte uren.

Budget amount

In deze kolom wordt het gebudgetteerde bedrag weergegeven. Dit is het bedrag dat u hebt ingevuld in de projectconfiguratie onder ‘Project budget’ in het veld ‘Invoiced amount is limited to’

Amount spent

Hier vindt u het bedrag dat daadwerkelijk besteed is aan het project. Het gaat hier om het bedrag dat gefactureerd is.

Amount difference

In deze kolom vindt u het verschil tussen het gebudgetteerde bedrag en het daadwerkelijk gefactureerde bedrag.

 


Het rapport 'Budget vs realization'

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk