Koppeling met Exact Globe

Volgen

Algemeen

De koppeling met Exact Globe maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Exact Globe. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.

schema QM-Globe.png

 • klantgegevens worden vanuit Exact Globe doorgezet naar QicsMilestones
 • verkoopboekingen en facturen (PDF) worden verzonden naar Exact Globe

 

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Exact Globe doorgezet naar QicsMilestones en andersom. 

 • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
 • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
 • Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking (➡️Exact Globe)

 

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Voor wat betreft het ophalen van projecten en medewerkers is dit standaard 240 min. Dit om het aantal calls te beperken en om de reden dat deze minder vaak wijzigen. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Exact Globe zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast relaties ook medewerkers, artikelen, projecten, kostenplaatsen BTW-codes, en valutacodes te importeren. In onderstaande overzicht worden per onderdeel de verschillende velden weergeven met de bron. De verkoopboeking en de PDF van de factuur worden uiteindelijk geëxporteerd.

 

 

Gegevens van Exact Globe naar QicsMilestones

  QicsMilestones   Exact Globe
CostCenter Code CostCenter Code
CostCenter Name CostCenter Description
CostCenter CompanyId CostCenter CompanyCode
Currency Code Currency CurrencyCode
Currency Name Currency Description
Currency Symbol Currency CurrencyCharacter
Customer ContactPersonName Account ContactFullName
Customer InvoiceAddressContactPerson Account ContactFullName
Customer VisitAddressContactPerson Account ContactFullName
Customer CustomerCode Account DebtorCode
Customer InvoiceAddressAddress1 Account InvoiceAddress
Customer InvoiceAddressAddress2 Account InvoiceAddress2
Customer InvoiceAddressAddress3 Account InvoiceAddress3
Customer InvoiceAddressCity Account InvoiceCity
Customer InvoiceAddressCounty Account InvoiceCounty
Customer InvoiceAddressEmailAddress Account EmailAddress
Customer InvoiceAddressZipCode Account InvoiceAddressPostCode
Customer IsActive Account CustomerStatus
Customer CompanyId Account CompanyCode
Customer ManagerResourceCompanyId Account AccountManagerID
Customer Name Account AccountName
Customer VisitAddressAddress1 Account PostalAddressLine1
Customer VisitAddressAddress2 Account PostalAddressLine2
Customer VisitAddressAddress3 Account PostalAddressLine3
Customer VisitAddressCity Account PostalCity
Customer VisitAddressCounty Account PostalCounty
Customer VisitAddressEmailAddress Account EmailAddress
Customer VisitAddressZipCode Account PostalPostCode
Customer VatNumber Account VATNumber
Customer InvoiceCustomerCompanyId Account InvoiceDebtor
Customer VatCodeId Account VatCode
Employee EmailAddress Resource EmailWork
Employee FirstName Resource FirstName
Employee IsActive Resource Status
Employee LastName Resource LastName
Employee CompanyId Resource CompanyCode
Employee MiddleName Resource MiddleName
Employee Name Resource FullName
Employee ResourceNumber Resource ID
Employee Initials Resource Initials
Employee Salutation Resource TitleDescription
Employee EnlistmentDate Resource EmploymentStartDate
Employee LeaveDate Resource EmploymentEndDate
Employee CostCenterId Resource CostCenter
Employee ManagerResourceCompanyId Resource ManagerID
Item IsActive Item Blocked
Item ItemCode Item ItemCode
Item ItemType Item Type
Item CompanyId Item CompanyCode
Item Name Item CountrySpecificDescription
Item AllowTimeEntry Item  
Item GLAccountRevenue Item GLAccountRevenue
Item VatCodeId Item SalesVATCode
Project CompanyId Project CompanyCode
Project CustomerCompanyId Project CustomerCode
Project IsActive Project Status
Project Name Project Description
Project ProjectCode Project ProjectNumber
Project ResourceCompanyId Project ProjectManager
Project CostCenterId Project ProjectCostCenter
Project IsPaymentFixedFee Project Type
Project IsPaymentByHours Project Type
Project IsPaymentByOtherExpenses Project Type
Project AllowPlanning Project  
Project AllowTimeExpenseEntry Project  
Project StartDate Project StartDate
Project EndDate Project EndDate
VatCode Code VAT VATCode
VatCode Name VAT Description
VatCode Percentage VAT Percentage

 

Gegevens van QicsMilestones naar Exact Globe

De verkoopboeking en PDF van de factuur worden doorgezet naar Exact Globe. 

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan zijn er normaal gesproken gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. In tegenstelling tot de andere koppelingen zal er bij deze koppeling een deel geinstalleerd worden op de omgeving waar Globe geïnstalleerd staat. In dit artikel staan de systeemeisen hiervoor beschreven. Daarbij zijn er een aantal randvoorwaarden.

 

Randvoorwaarden

 • Voor de koppeling met Exact Globe moet een service worden geïnstalleerd op een server waar een werkende (up to date) Exact Globe werkstation installatie op draait. De service die we installeren maakt gebruik van de werkstation installatie om connectie te maken met Exact Globe en gegevens op te halen/weg te schrijven. Meestal is dit de server waar ook de netwerkversie van Exact Globe op is geïnstalleerd. De service mag ook op een werkstation worden geïnstalleerd maar het nadeel is dat deze meestal 's avonds uitgezet wordt;
 • De server moet toegankelijk zijn van buitenaf, zodat we connectie kunnen maken met de service;
 • Er hoeven geen poorten of adressen in de firewall aangepast te worden. De lokale service maakt een connectie met de Azure Service Bus via https (poort 443) en alle communicatie loopt via deze Service Bus. De initiatie van de connectie loopt dus vanuit de klant gezien van binnen naar buiten;
 • De Exact Globe gebruiker moet verkoopboekingen aan kunnen maken, importeren en toegang hebben tot de stamgegevens die we op moeten halen (vaak wordt hier een separate Exact Globe gebruiker voor aangemaakt). Deze gebruiker wordt in de OnPremise configuratie opgenomen;
 • Per administratie moet een connector worden ingericht

Benodigde gegevens

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Het nummer van het verkoopdagboek
 • De debiteuren grootboekrekening 

 

Aandachtspunten

De klanten welke nu in QicsMilestones staan, moeten uiteraard ook (met gelijke klantnummers) bestaan in Exact Globe. De btw-codes welke nu gebruikt worden in QicsMilestones moeten gelijk zijn (of gemaakt worden) aan de btw-codes uit Exact Online.

 

 

Nuttige artikelen

Wat zijn de systeemeisen om te koppelen met Exact Globe en Exact Synergy?

Wat is oAuth?

Hoe maak ik een nieuwe oAuth gebruiker aan?

Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?

Facturen komen niet meer aan in mijn boekhouding. Wat moet ik doen?

 

 

 

 

#Technische documentatie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk