Vakantiesaldo berekening vanaf maart 2023

Volgen

 

We hebben regelmatig de wens ontvangen om het saldo van [Tijd voor tijd] boekingen apart te berekenen en niet op te nemen in het 'vakantiesaldo'. Om dit te realiseren hebben we in de release van 10 maart 2023 een aanpassing gedaan. Het 'Tijd voor tijd saldo' en het 'Vakantiesaldo' worden nu apart berekend.

We gaan deze wijziging, met terugwerkende kracht, per boekjaar doorvoeren.

Wat belangrijk is om te weten, is dat deze wijziging niet van invloed is op het totale saldo (Saldo verlofuren) maar alleen op de manier waarop het is opgebouwd.

 

Pop-up vakantiesaldo tot maart 2023:

mceclip0.png

 Berekening vakantiesaldo tot maart 2023:

1

Vakantie-uren vorig jaar

= vakantiesaldo vorig jaar.

2

Vakantie-uren

Ingevoerd bij de medewerker in het veld vakantie-uren op jaar.

3

Mutaties vakantiesaldo

Ingevoerd bij de medewerker + of – op datum.

4

Tijd voor tijd

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Saldo Negatieve uren = opbouw, positieve uren = opname.

5

Vakantie besteed

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Vakantie’.

 

Vakantiesaldo

1 + 2 + 3 + 4 - 5

Pop-op vakantiesaldo ná de release:

Berekening vakantiesaldo nu:

1

Vakantie-uren vorig jaar

= vakantiesaldo vorig jaar.

2

Vakantie-uren

Ingevoerd bij de medewerker in het veld vakantie-uren op jaar.

3

Mutaties vakantiesaldo

Ingevoerd bij de medewerker + of – op datum.

4

Opgenomen vakantie-uren

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Vakantie’.

 

Vakantiesaldo

1 + 2 + 3 - 4

5

Tijd voor tijd saldo vorig jaar

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Saldo Negatieve uren = opbouw, positieve uren = opname.

6

Opgebouwd Tijd voor tijd Saldo

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Negatieve uren = opbouw.

7

Opgenomen Tijd voor tijd Saldo

Uren geboekt op een artikel met type afwezigheid ‘Tijd voor tijd’. Positieve uren = opbouw.

8

Tijd voor tijd mutaties

Ingevoerd bij de medewerker + of – op datum.

 

Tijd voor tijd saldo

5 + 6 – 7 + 8

 

Saldo verlof

Vakantiesaldo + Tijd voor tijd saldo.

 

Wat betekent dit voor jou?

Het [saldo verlofuren] blijft gelijk. Tot nu toe bestond [Vakantie-uren vorig jaar] uit [Verlof] en [Tijd voor tijd], deze worden nu gesplitst. We zullen dit verder uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 

We werken met [Tijd voor tijd] de op- en afbouw doen we via het [Tijd voor tijd] artikel. We hebben geen [Tijd voor tijd] of [Vakantiesaldo] via [Mutaties vakantiesaldo] uit laten betalen. Wat betekent de wijziging voor mij?

Je hoeft niets te doen. Het [saldo verlofuren] blijft gelijk. Je kunt nu per boekjaar de op- en afbouw van het [Tijd voor tijd] saldo’ zien.

Voorbeeld overzicht vakantie:

2021

Vakantie-uren

Mutaties vakantiesaldo

Vakantie-uren vorig jaar

Tijd voor tijd

Vakantie besteed

Vakantiesaldo

Piet

120

 

10,08

30,60(45,10+14,50)

101

59,68

 

Pop-up oud

1

Vakantie-uren vorig jaar

10,08

2

Vakantie-uren

120,00

3

Mutaties vakantiesaldo

0

4

Tijd voor tijd

30,60

5

Vakantie besteed

101,00

 

Vakantiesaldo

59.68

Pop-up nieuw

1

Vakantie-uren vorig jaar

10,08

2

Vakantie-uren

120,00

3

Mutaties vakantiesaldo

0

4

Opgenomen vakantie-uren

101,00

 

Vakantiesaldo

29.08

5

Tijd voor tijd saldo vorig jaar

0

6

Opgebouwd Tijd voor tijd Saldo

45,10

7

Opgenomen Tijd voor tijd Saldo

14,50

8

Tijd voor tijd mutaties

0

 

Tijd voor tijd saldo

30,60

 

Saldo verlof

59,68

 

We maken gebruik van [Tijd voor tijd] voor de opbouw van extra vakantiesaldo, maar het opnemen van de vakantie gaat altijd via het verlof artikel. Wat betekent de wijziging voor mij?

Omdat de [Tijd voor tijd uren] nu gesplitst worden, kan het zijn dat er daardoor ‘Opgebouwd [Tijd voor tijd] saldo 'open' blijft staan.

Het [Saldo verlofuren] klopt wel. Je kunt dit laten staan of als je het duidelijker vindt, mutaties aanmaken om het te corrigeren.

  • Maak op de medewerker een [mutatie vakantiesaldo] aan in het jaar dat je wilt corrigeren.
  • Maak op de medewerker een [mutatie tijd voor tijd] aan in het jaar dat je wilt corrigeren.

 

Voorbeeld overzicht vakantie:

2021

Vakantie-uren

Mutaties vakantiesaldo

Vakantie-uren vorig jaar

Tijd voor tijd

Vakantie besteed

Vakantiesaldo

Piet

120

 

10,08

45.10

132

43,18

 

Pop-up oud

1

Vakantie-uren vorig jaar

10,08

2

Vakantie-uren

120,00

3

Mutaties vakantiesaldo

0

4

Tijd voor tijd

45,10

5

Vakantie besteed

132,00

 

Vakantiesaldo

43.18

Pop-up nieuw

1

Vakantie-uren vorig jaar

10,08

2

Vakantie-uren

120,00

3

Mutaties vakantiesaldo

0

4

Opgenomen vakantie-uren

132,00

 

Vakantiesaldo

-1,92

5

Tijd voor tijd saldo vorig jaar

0

6

Opgebouwd Tijd voor tijd Saldo

45,10

7

Opgenomen Tijd voor tijd Saldo

 

8

Tijd voor tijd mutaties

0

 

Tijd voor tijd saldo

45.10

 

Saldo verlof 43.18

 

We hebben via [mutaties vakantiesaldo], [Tijd voor tijd] uren uitbetaald. Wat betekent de wijziging voor mij?

Omdat de [Tijd voor tijd] uren nu gesplitst worden, kan het zijn dat er daardoor [Tijd voor tijd saldo], 'open blijft staan en er ‘vakantiesaldo’ tekort is.

Het ‘saldo verlofuren’ klopt wel. Je kunt dit laten staan of als je het duidelijker vindt, mutaties aanmaken om het te corrigeren.

  • Maak op de medewerker een [mutatie vakantiesaldo] aan in het jaar dat je wilt corrigeren.
  • Maak op de medewerker een [mutatie Tijd voor tijd] aan in het jaar dat je wilt corrigeren.

Voorbeeld overzicht vakantie:

2021

Vakantie-uren

Mutaties vakantiesaldo

Vakantie-uren vorig jaar

Tijd voor tijd

Vakantie besteed

Vakantiesaldo

Piet

120

-50 (overuren uitbetaald)

10,08

30,60(45,10-14,50)

101

-9,68

 

Pop-up oud

1

Vakantie-uren vorig jaar

10,08

2

Vakantie-uren

120

3

Mutaties vakantiesaldo

-50

4

Tijd voor tijd

30,60

5

Vakantie besteed

101

 

Vakantiesaldo

9.68

Pop-up nieuw

1

Vakantie-uren vorig jaar

10,08

2

Vakantie-uren

120,0

3

Mutaties vakantiesaldo

-50

4

Opgenomen vakantie-uren

101

 

Vakantiesaldo

-20,92

5

Tijd voor tijd saldo vorig jaar

0

6

Opgebouwd Tijd voor tijd Saldo

45,10

7

Opgenomen Tijd voor tijd Saldo

14,50

8

Tijd voor tijd mutaties

0

 

Tijd voor tijd saldo

30,60

 

Saldo verlof

9,68

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk