Wanneer wordt een taak opnieuw aangemaakt?

Volgen

 

Een taak wordt alleen opnieuw aangemaakt als de status van de taak nieuw of afgehandeld is, als in de taak genereer definitie is opgegeven dat er een nieuwe taak moet worden aangemaakt:

mceclip0.png

Voor de volgende bronnen gelden de volgende unieke waardes (die bepalen of er een nieuwe taak wordt nodig is of niet):

 

Naam Unieke waardes Uitleg
Overeenkomsten die binnen 2 weken aflopen en niet gelijk lopen met einddatum iWmo toewijzing relatie, accountmanager, omschrijving Bij deze controle worden alle cliënten met overeenkomsten die binnen 2 weken aflopen gecontroleerd.
Alleen overeenkomsten, waarbij op de facturatie template aangegeven staat dat er sprake van iWmo is, worden meegenomen.
Als de einddatum van de overeenkomst niet gelijk loopt met de einddatum van de iWmo toewijzing en er geen opvolgende overeenkomst is, wordt de cliënt in het overzicht opgenomen.
Overeenkomsten waarbij de eerste of laatste termijn anders is dan op de facturatie template relatie, accountmanager, omschrijving Bij deze controle worden alle cliënten met overeenkomsten van het type 'vast' gecontroleerd, die in de afgelopen 2 weken gemaakt of aangepast zijn.
Alleen overeenkomsten waarbij op de facturatie template aangegeven staat dat de instellingen voor de eerste of laatste termijn verplicht overgenomen moeten worden, worden meegenomen.
Als op de overeenkomst bij de eerste of laatste termijn een andere keuze is gemaakt dan op de facturatie template, wordt de cliënt in het overzicht opgenomen.
Toewijzingen waarbij de laatst verstuurde WMO305 is afgekeurd relatie, accountmanager, omschrijving, wmo bericht Bij deze controle worden alle cliënten met iWmo toewijzingen gecontroleerd.
Alleen toewijzingen waarbij er een 'start zorg' bericht (van minimaal iWmo versie 3.0) verstuurd is, worden meegenomen.
Alleen toewijzingen waarbij de einddatum groter is dan 2 maanden geleden (of leeg), worden meegenomen.
Als het laatste 'start zorg' bericht afgekeurd is door de gemeente, wordt de cliënt in het overzicht opgenomen.
Toewijzingen waarbij de laatst verstuurde WMO307 is afgekeurd relatie, accountmanager, omschrijving, wmo bericht Bij deze controle worden alle cliënten met iWmo toewijzingen gecontroleerd.
Alleen toewijzingen waarbij er een stop zorg bericht (van minimaal iWmo versie 3.0) verstuurd is, worden meegenomen.
Alleen toewijzingen waarbij de einddatum groter is dan 2 maanden geleden (of leeg), worden meegenomen.
Als het laatste 'stop zorg' bericht afgekeurd is door de gemeente, wordt de cliënt in het overzicht opgenomen.
Medewerkers met planning en/of beschikbaarheid buiten contract(en) medewerker, manager, omschrijving Bij deze controle worden de planningen en beschikbaarheden buiten contracten van interne medewerkers gecontroleerd.
Alleen als er op de medewerker aangegeven is dat dit niet toegestaan is, wordt de medewerker meegenomen.
Planningen die gecrediteerd zijn worden niet meegenomen.
Als er planningen en/of aanvragen zijn die niet binnen een contract vallen, wordt de medewerker in het overzicht opgenomen.
Facturatie templates die binnen 4 weken aflopen met overeenkomsten die langer doorlopen relatie, accountmanager, omschrijving Bij deze controle worden alle producten op facturatie templates die binnen 4 weken aflopen gecontroleerd.
Alleen facturatie templates waarbij een relatie gekoppeld is, worden meegenomen. Producten waarbij een opvolgende regel is, worden overgeslagen.
Als er producten op overeenkomsten zijn die langer doorlopen dan het bijbehorende product op de template, wordt de relatie van de facturatie template in het overzicht opgenomen.
WMO305 berichten waarop geen antwoord gekomen is relatie, accountmanager, omschrijving, wmo bericht Bij deze controle worden alle WMO305 berichten die in de afgelopen 3 maanden verstuurd zijn, gecontroleerd.
Alleen berichten met de status 'definitief' worden hierin meegenomen.
Als er 5 dagen na het versturen nog geen antwoord van de gemeente ontvangen is, wordt de relatie (o.b.v. het BSN) in het overzicht opgenomen.
WMO307 berichten waarop geen antwoord gekomen is relatie, accountmanager, omschrijving, wmo bericht Bij deze controle worden alle WMO307 berichten die in de afgelopen 3 maanden verstuurd zijn, gecontroleerd.
Alleen berichten met de status 'definitief' worden hierin meegenomen.
Als er 5 dagen na het versturen nog geen antwoord van de gemeente ontvangen is, wordt de relatie (o.b.v. het BSN) in het overzicht opgenomen.
WMO323 berichten waarop geen antwoord gekomen is relatie, accountmanager, omschrijving, wmo bericht Bij deze controle worden alle WMO323 berichten, die in de afgelopen 3 maanden verstuurd zijn, gecontroleerd.
Alleen berichten met de status 'definitief' worden hierin meegenomen.
Als er 12 dagen na versturen geen antwoord van de gemeente ontvangen is, dan wordt de relatie (o.b.v. de gemeentecode) in het overzicht opgenomen.
Tijdelijk gestopt, maar toch planningen in de komende 4 weken relatie, accountmanager, omschrijving Bij deze controle worden alle toewijzingen met de status 'tijdelijk gestopt' gecontroleerd.
Alleen toewijzingen die vandaag geldig zijn, worden hierin meegenomen.
Als de relatie in de komende 4 weken planningen heeft staan, wordt de relatie (o.b.v. het BSN) in het overzicht opgenomen.
Concept- factuurregels in afgesloten maanden relatie, accountmanager, omschrijving, maand Bij deze controle worden alle maanden die gesloten zijn (voor wijzigingen uren) i.c.m. concept-factuurregels gecontroleerd.
Alleen maanden na 01-01-2021 en die in het verleden liggen, worden hierin meegenomen. Ook worden ook alleen concept-factuurregels gecontroleerd die gemaakt zijn n.a.v. een facturatie template die op 'maandfacturatie' staat.
Als er concept-factuurregels bestaan, dan wordt de betreffende maand en de relatie (factuurdebiteur) in het overzicht opgenomen.
Taak n.a.v. start of einde overeenkomst relatie, accountmanager, product van overeenkomst, datum van start/einde Bij deze controle worden alle overeenkomsten gecontroleerd.
Alleen overeenkomsten van actieve klanten worden hierin meegenomen.
Afhankelijk van de ingestelde filters voor de overeenkomsten, wordt er een taak aangemaakt als deze overeenkomst begint of eindigt.
Taak n.a.v. afkeuring in WMO325 bericht relatie, accountmanager, omschrijving, wmo bericht Deze taak definitie kan gebruikt worden om taken n.a.v. afgekeurde prestatieregels uit een WMO325 bericht 
Welkom heten nieuwe klant relatie, accountmanager, startdatum Bij deze controle worden alle overeenkomsten gecontroleerd.
Alleen overeenkomsten van actieve klanten, worden hierin meegenomen.
Afhankelijk van de ingestelde filters voor de overeenkomsten, wordt er een taak aangemaakt als deze overeenkomst begint.
Actieve cliënt zonder toekomstige aanvragen of planningen relatie, accountmanager Bij deze controle worden alle actieve cliënten gecontroleerd. Bedrijven worden dus niet meegenomen in deze controle.
Als de cliënt aanvragen en/of planningen gehad heeft, maar vanaf 45 dagen geleden en verder deze niet meer heeft, wordt er een taak aangemaakt.
Taak n.a.v. eerste plandatum relatie, accountmanager, startdatum Deze taak definitie kan gebruikt worden om taken aan te maken x dagen voor/na de eerste planning van een relatie.
Alleen actieve klanten worden hierin meegenomen. De status van de planning wordt hierin <strong>niet</strong> meegenomen.
Afhankelijk van de ingestelde filters voor de facturatie template en/of producten, wordt er een taak aangemaakt.
Hierbij geldt dat als er gefilterd wordt op de facturatie template,  moet de relatie een overeekomst hebben die gekoppeld is aan deze template.
Hierbij geldt dat als er gefilterd wordt op producten, dan worden alleen planningen van deze producten gebruikt voor het bepalen van de eerste plandatum.
Planningen met facturatie status Niet gefactureerd (?) relatie, accountmanager, omschrijving, maand Bij deze controle worden alle maanden gecontroleerd op geaccordeerde planningen waarbij de facturatiestatus op 'Niet gefactureerd (?)' staat.
Alleen maanden na 01-01-2021 worden hierin meegenomen.
Als er planningen gevonden worden, dan wordt de betreffende maand en de relatie in het overzicht opgenomen.
Taak n.a.v. stop zorg per datum Relatie Bij deze controle worden alle relaties gecontroleerd waar de stop zorg per datum is verstreken. Als de datum wordt verwijderd of gewijzigd kan kan de taak (indien deze nog nieuw is) komen te vervallen

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk