Betekenis kolommen met getallen in de facuratievoortgang

Volgen

Onderstaande tabel geeft je een overzicht van de kolommen in het facturatievoortgang scherm.

 

In de kolom onderdeel zie je waar de kolom betrekking op heeft:

 

 

  Productie
  Te factureren
  Gefactureerd
  Budget

 

 

Kolomnaam Waarde Onderdeel
Uren Aantal uren  
Uren (bedrag) Aantal uren * verkooptarief  
Onkosten Aantal * verkoopprijs  
Uren (kostprijs) Aantal * kostprijs  
Goed te keuren Goed te keuren aantal uren * verkooptarief +  onkosten * verkooptarief + termijnen   
Factureerbaar Aantal declarabele uren * verkooptarief + Aantal onkosten * verkooptarief + termijnbedragen + werkelijke uren en onkosten op voorschot facturatie-afspraak  
Gemiddeld tarief

Factureerbare uren / aantal uren

Termijnen / aantal uren

 
Te factureren aantal Aantal uren+ aantal onkosten + aantal termijnen : goedgekeurd  
Te factureren Het decalarabele bedrag aan 'uren, onkosten, termijnen, werkelijke uren en onkosten -/- reeds gefactureerde voorschotten' dat nog niet gefactureerd is *
Facturabel goedgekeurd Goedgekeurde declarabele uren * verkooptarief + goedgekeurde termijnen + goegekeurde werkelijke uren en onkosten op voorschot facturatie-afspraak  
Gefactureerd goedgekeurd Aantal declarabele uren * verkooptarief + Aantal onkosten * verkooptarief + termijnbedragen - Voorschotten + verrekeningen en werkelijke uren en onkosten op voorschot facturatie-afspraken  
Gefactureerd afgekeurd Factuurvoorstellen met de status afgekeurd  
Gefactureerd totaal Aantal declarabele uren * verkooptarief + Aantal onkosten * verkooptarief + termijnbedragen + productie op voorschotten- Voorschotten + verrekeningen +/- handmatige regels  
Gefactureerd op verwerkte factuurvoorsellen Factuurvoorstellen met de status verwerkt  
Gefactureerd op voorgestelde factuurvoorstellen Factuurvoorstellen met de status voorgesteld  
Mutaties Bij- en afboekingen op de factuur **
Budget uren Aantal budgeturen  
Budget uren (bedrag) Aantal budget uren * berekend (indien mogelijk) of aangepast tarief ***
Budget onkosten Aantal budgeturen * verkooptarief berekend (indien mogelijk) of aangepast tarief ***
Budget uren (kostprijs) Aantal budgeturen * kostprijs berekend (indien mogelijk) of aangepast tarief ***

 

* NB: De gefactureerde voorschotten resulteren in negatief onderhandenwerk. Bijvoorbeeld: Het gefactureerde voorschot is 1.000,- EUR en er zijn 12 uur a 75,- EUR = 900,00 EUR aan uren geboekt. Dan is het [Te factureren] bedrag -/- 100,- EUR. In de kolom [Factureerbaar] en [Facturabel goedgekeurd] zie je de werkelijke productie, in de kolom [te factureren] de productie -/- eventuele voorschotten.
** NB: Handmatige regels resulteren in een mutatie (bij-/afboeking) op de factuur.

 

*** NB: Indien de optie ‘berekend’ is geselecteerd, wordt het verkooptarief (ook na wijzigingen) bepaald door het artikel of de medewerker die op het tabblad ‘restricties’ is gekoppeld, in combinatie met de gekoppelde facturatie-afspraak. Wanneer het verkooptarief aan de hand van deze instellingen niet berekend kan worden, wordt het veld leeg gelaten. Indien je kiest voor ‘aangepast’, kun je zelf een verkooptarief ingeven. In dit geval wordt het verkooptarief niet aangepast als er een wijziging is.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk