Facturen verzamelen

Volgen

Welke gegevens kan ik verzamelen op één factuur?

1) Je kunt alle projecten van een klant verzamelen op één factuur.

2) Je kunt een 'groep' van facturatie-afspraken verzamelen op één factuur.

 

NB: Je hebt verzamelen op ja staan maar, toch krijg je meerdere facturen te zien bij het afhandelen van de factuurvoorstellen? Indien dit het geval is kijk dan eens bij: voorwaarden voor verzamelen.

 

Ga snel naar:

Alle projecten  van een klant verzamelen op één factuur

Een groep van facturatie-afspraken verzamelen op één factuur

Voorwaarden voor verzamelen

Voorbeeld

 

1) Alle projecten van een klant verzamelen op één factuur

 • Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>
 • Ga naar [Relaties]> [Facturatie] en zet [facturen verzamelen] op [ja]

Resultaat:

Wanneer je factuurvoorstellen aanmaakt voor een klant, komen alle projecten van deze klant op één factuur. 

 

NB: Dit is alleen van toepassing voor alle factuurvoorstellen die op dat moment aangemaakt worden. De facturen worden niet samengevoegd met factuurvoorstellen die al klaar staan. Om deze facturen toch te verzamelen, moet u eerst de factuurvoorstellen die al klaar stonden  "terugdraaien".

 

2) Een groep van facturatie-afspraken verzamelen op één factuur

 • Zet eerst [facturen verzamelen] op de [relatie] op [ja], zoals hierboven beschreven.
 • Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>
 • Ga naar [Projecten]
 • Ga naar [Facturatie-afspraken] 
 • Open de [Facturatie-afspraak]
 • Ga naar [Facturatie]
 • Voer een [code facturen verzamelen] in. Geef alle facturatie-afspraken die bij elkaar moeten komen dezelfde omschrijving.

Resultaat:

Wanneer je factuurvoorstellen aanmaakt voor een klant, komen alle facturatie-afspraken (met dezelfde omschrijving bij [code facturen verzamelen])  van deze klant op één factuur. Facturatie-afspraken zonder omschrijving bij [code facturen verzamelen] worden ook samen op één factuur gezet.

 

NB: Dit is alleen van toepassing voor alle factuurvoorstellen die op dat moment aangemaakt worden. De facturen worden niet samengevoegd met factuurvoorstellen die al klaar staan. Om deze facturen toch te verzamelen, moet u eerst de factuurvoorstellen die al klaar stonden  "terugdraaien".

 

Voorwaarden voor verzamelen:

Om te kunnen verzamelen, moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • De factuur betreft geen voorschotfactuur.
 • De valuta van het project moet gelijk zijn voor alle projecten die je wilt verzamelen op één factuur. 
 • De factuurdebiteur moet gelijk zijn voor alle facturatie-afspraken die je wilt verzamelen op één factuur.
 • De factuurlay-out moet gelijk zijn voor alle facturatie-afspraken die je wilt verzamelen op één factuur.
 • De betalingsconditie moet gelijk zijn voor alle facturatie-afspraken die je wilt verzamelen op één factuur.
NB: Wanneer niet aan één van bovenstaande voorwaarden is voldaan, maakt QicsMiletones alsnog aparte facturen aan.

 

Voorbeeld:

Project

Facturen verzamelen project 1

Facturatie-afspraak

FA 1: Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: VC1)

FA 2: Termijnen (Invoice group = verzamelcode: VC2)

FA 3 : Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: 'Leeg')

Facturen verzamelen project 2

Facturatie-afspraak

FA 1: Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: 'Leeg')

FA 2: Termijnen (Invoice group = verzamelcode: VC1)

FA 3 : Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: VC2)

 

Door een export van de facturatie-afspraken van de betreffende klant te maken, kun je goed zien hoe het verzamelen is ingericht en of aan de voorwaarden is voldaan:

mceclip1.png

 • Er zit geen facturatie-afspraak van het type 'Voorschotten' bij.
 • De valuta is voor alle facturatie-afspraken hetzelfde.
 • De factuurdebiteur is voor alle facturatie-afspraken hetzelfde.
 • De factuurlay-out is 'Leeg' op alle facturatie-afspraken.
NB: de factuurlay-out van het bedrijf of van de klant wordt gebruikt. Er is geen specifieke factuurlay-out voor deze facturatie-afspraak gebruikt.
 • De betalingsconditie kolom is 'Leeg' op alle faturatie-afspraken.
NB: de betalingsconditie van de klant of de default wordt gebruikt. Er is geen specifieke betalingsconditie voor deze facturatie-afspraak gebruikt.

 

Na het genereren van de factuurvoorstellen krijg ik drie facturen.

Onverwerkte factuur 89617 voor project:

Facturen verzamelen project 1

FA 2: Termijnen (Invoice group = verzamelcode: VC2)

Facturen verzamelen project 2

FA 3 : Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: VC2)

 

mceclip2.png

Onverwerkte factuur 89616 voor project:

Facturen verzamelen project 1

FA 3 : Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: 'Leeg')

Facturen verzamelen project 2

FA 1: Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: 'Leeg')

 

mceclip3.png

Onverwerkte factuur 89615 voor project:

Facturen verzamelen project 1

FA 1: Uren en Onkosten (Invoice group = verzamelcode: VC1)

Facturen verzamelen project 2

FA 2: Termijnen (Invoice group = verzamelcode: VC1)

mceclip4.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk