Hoe kan het dat je op sommige verlofoverzichten van de medewerker een groot negatief saldo aan bovenwettelijk verlof hebt en een positief saldo wettelijk verlof?

Volgen

Bij het maken van de splitsing in wettelijk en bovenwettelijk moesten ook de gegevens van 'voor Assist Planner' meegenomen worden. Dit betreft dus de gegevens die bij de conversie van QPZ naar Assist Planner zijn aangeleverd vanuit het datawarehouse.
 
In deze aanlevering zit geen splitsing van wettelijk en bovenwettelijk verlof voor wat betreft de correcties.

In de PBI staat dat de correcties die initieel (bij de conversie) geïmporteerd zijn gezien moeten worden als bovenwettelijk verlof.
Dit is ook in lijn met de wettelijke regeling "Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van uw contract is dit wel toegestaan.".
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mijn-vakantiedagen-opnemen#:~:text=Vakantiedagen%20laten%20uitbetalen&text=U%20en%20uw%20werkgever%20kunnen,contract%20is%20dit%20wel%20toegestaan.
 
Kortom, dit is niet zonder meer te corrigeren. Ook het "overhevelen" van potjes kan niet zomaar eenmalig gedaan worden, omdat de verlofberekening altijd 'sinds begin der tijden' opnieuw berekend wordt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk