Een factuur in zijn geheel afboeken

Volgen

Ben je er zeker van dat een factuur niet meer gedeclareerd kan worden, dan kun je de factuur in zijn geheel afboeken.

 

Selecteer een factuur en kies voor > rechtermuisknop > openen of dubbelklik op de regel.

Selecteer in het bovenste menu de optie: [Afboeken].

mceclip0.png

 

NB: Het factuurvoorstel wordt in zijn geheel afgeboekt, de regels komen niet meer terug in het onderhandenwerk. Er wordt ook geen journaalpost aangemaakt in de financiële administratie.

 

Wat nog meer nuttig is om te weten m.b.t. afboeken:

Waarom moet ik een reden voor bij- of afboeken selecteren?

Wordt er een boeking aangemaakt in mijn financiële administratie?

Hoe moet ik de factuur verder afhandelen?

Hoe zorg ik ervoor dat de factuur niet verzonden wordt naar de klant?

Kan ik de factuur nog terugvinden?

 

Waarom moet ik een reden voor bij- of afboeken selecteren?

Bij het afboeken van de factuur moet je een reden selecteren omdat je in de [algemene instellingen] hebt aangegeven dat het opgeven van een [mutatiereden] verplicht is bij het maken van een bij- of afboeking op de factuur. 

mceclip1.png

 

NB: Door de mutatiereden verplicht te stellen, kun je hier achteraf op rapporteren. Je ziet de mutatiereden bijvoorbeeld terug in de details van de kolom [mutaties] in de [facturatievoorgang].

 

Wordt er een boeking aangemaakt in mijn financiele administratie?

Nee, door op deze manier af te boeken, wordt de factuur in zijn geheel afgeboekt.

De regels worden niet teruggeplaatst in het onderhandenwerk. Er wordt ook geen journaalpost aangemaakt in de financiële administratie.

 

Hoe moet ik de factuur verder afhandelen?

De volgende stappen zijn [goedkeuren] en [verwerken], dit is noodzakelijk om de factuur in het systeem af te handelen. 

 

Hoe zorg ik ervoor dat de factuur niet verzonden wordt naar de klant?

Selecteer de factuur met de status [verwerkt], en kies voor rechtermuisknop [markeer als verstuurd].

 

mceclip3.png

Kan ik de factuur nog terugvinden?

Je kunt de factuur nog terugvinden, met in de kolom [factuurnummer] de tekst [afgeboekte factuur] met daarachter het factuurid (uniek volgnummer).

 

mceclip2.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk