De factuurkop aanpassen

Volgen

Selecteer een factuur en kies voor > rechtermuisknop > openen of dubbelklik op de regel.

Klik op het 'driehoekje' voor de klantnaam, om de factuurkop te openen.

mceclip2.png

 

Wat kun je aanpassen in de factuurkop?

Andere debiteur kiezen

Betalingsconditie aanpassen

Een bijlage aan de factuur toevoegen

Een tekst of referentie aan de factuur toevoegen

De factuurdatum aanpassen

De leveringsdatum dienst aanpassen

Een specificatie aan de factuur toevoegen

Een andere factuurlay-out kiezen

 

Andere debiteur kiezen

Selecteer een andere debiteur. De openstaande post in uw financiële administratie wordt aangemaakt onder deze debiteur.

NB: Is deze aanpassing een structurele aanpassing, pas het dan aan op de facturatieafspraak, zodat het de volgende keer goed op de factuur komt te staan.

Betalingsconditie aanpassen

Selecteer een andere betalingsconditie voor deze factuur.

NB: Is deze aanpassing een structurele aanpassing, pas het dan aan op de facturatieafspraak, zodat het de volgende keer goed op de factuur komt te staan.
NB: Controleer of de aanpassing zichtbaar is op de factuur. Veel factuurlay-outs zijn maatwerk, het kan zijn dat dit veld niet in uw lay-out is opgenomen.

 

Een bijlage aan de factuur toevoegen

Hier heb je de mogelijkheid om een document te uploaden. Dit document wordt als bijlage toegevoegd bij het mailen van de facturen.

NB: Gebruik deze optie bijvoorbeeld om een getekend urenoverzicht als bijlage toe te voegen aan de factuur.

 

Een tekst of referentie aan de factuur toevoegen

Vul één van onderstaande tekstvelden in om bijvoorbeeld een 'referentie' op de factuur te tonen.

  • factuurnotitie
  • factuurtekst
  • factuurreferentie
NB: Is deze aanpassing een structurele aanpassing, pas het dan aan op de facturatieafspraak, zodat het de volgende keer goed op de factuur komt te staan.
NB: Controleer of de aanpassing zichtbaar is op de factuur. Veel factuurlay-outs zijn maatwerk, het kan zijn dat dit veld niet in uw lay-out is opgenomen.

 

De factuurdatum aanpassen

Hier kun je de factuurdatum aanpassen.

 

NB: Of het aanpassen van de factuurdatum effect heeft op de definitieve factuurdatum, is afhankelijk van de systeeminstellingen. Wanneer deze instelling op 'tijdens verwerken' staat, wordt de factuurdatum gezet op de dag dat je de factuur verwerkt. Wanneer deze instelling op 'De factuur is aangemaakt' staat, kun je de factuurdatum nog aanpassen.

mceclip3.png

 

 

De leveringsdatum dienst aanpassen

Deze datum mag gelijk zijn aan de factuurdatum, tenzij tijdens de implementatie met de consultant anders besproken is m.b.t. de boeking in de financiële administratie;

 

Een specificatie aan de factuur toevoegen

Zet specificatie op 'Ja' om een specificatie aan de factuur toe te voegen.

NB: Is deze aanpassing een structurele aanpassing, pas het dan aan op de facturatieafspraak, zodat het de volgende keer goed op de factuur komt te staan.
NB: Controleer of de aanpassing zichtbaar is op de factuur. Veel factuurlay-outs zijn maatwerk, het kan zijn dat dit veld niet in uw lay-out is opgenomen.

 

Een andere factuurlay-out kiezen

Selecteer een andere lay-out om deze factuur op te vragen.

NB: Is deze aanpassing een structurele aanpassing, pas het dan aan op de facturatieafspraak, zodat het de volgende keer goed op de factuur komt te staan.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk