Het gebruik van een waardenlijst in extra eigenschappen (vrije velden).

Volgen

In QicsMilestones kun je voor een aantal stamgegevens extra eigenschappen (vrije velden) aanmaken.

Deze vrij velden kun je aanmaken voor:

 • Bedrijf
 • Relatie
 • Project
 • Medewerker
 • Artikel
 • Artikelgroep
 • Afdeling
 • Valuta

Je kunt vrije velden van het volgende type aanmaken:

 • Aantal
 • Datum
 • Decimaal
 • Ja/Nee
 • Tekst
 • Waardenlijst

In dit artikel laten we zien hoe je een waardenlijst kan aanmaken. Voor overige toepassingen van vrije velden zie: [Het gebruik van extra eigenschappen].

 1. Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>.
 2. Ga naar [Systeem][Extra eigenschappen].
 3. Klik op het plusje en kies voor [waardenlijst]

Onderstaand volgt een toelichting van de belangrijkste velden per tabblad.

In dit voorbeeld maken we een waardenlijst aan om de "Branche" aan een relatie te koppelen.

Voor alle tabbladen geldt dat vetgedrukte velden met een asterisk * verplicht zijn.

 

mceclip0.png

[Algemeen]

 • Bij Titel* vul je de omschrijving van de extra eigenschap in.
 • Bij Tooltip vul je extra informatie in over het veld, deze informatie is zichtbaar wanneer je met je muis over de titel gaat.
 • Bij Standaardwaarde vul je de waarde die standaard al ingevuld wordt.
 • Bij Groep kies je onder welke 'extra eigenschap groep' deze extra eigenschap valt.
 • Bij  Toewijzen aan selecteer je het stamgegeven waar het extra veld betrekking op heeft.
 • Bij Volgorde van weergave geef je de volgorde van de vrije velden aan, wanneer er meerdere extra eigenschappen op een entiteit (bijvoorbeeld een klant) zijn aangemaakt.

[Tabblad validatie]

 • Bij het gebruik van reguliere expressie moet de tekst tenminste één cijfer bevatten.
  [0-9]
 • Reguliere expressie voor het valideren van een getal tussen 5 en 500 (inclusief).
  ^[5-9]$|^[1-9][0-9]$|^[1-4][0-9][0-9]$|^500$
 • Reguliere expressie voor het valideren van een alfanumerieke tekst die tussen de 3 en 16 tekens lang is.
  ^[a-z0-9]{3,16}$

[Tabblad waarden]


Elk item moet uniek zijn en bestaan ​​uit een waarde en een label.
Het label wordt getoond in de selectielijst. De waarde wordt gebruikt als unieke code.
De waarde en het label worden gescheiden door een komma.
Zet de hele tekst tussen aanhalingstekens indien je een komma wenst te gebruiken in de waarde of in het label.

mceclip0.png

 

Zo ziet het eruit op een relatie. Alle extra eigenschap velden gekoppeld aan dezelfde groep, zijn op dit tabblad zichtbaar.

 

mceclip4.png

 

 1. Hier zie je de titel van de extra eigenschap. 
 2. Hier zie je de tooltop van de extra eigenschap.
 3. Hier zie je de waarde van de extra eigenschap. "Cultuur" is voorgevuld omdat we die als standaardwaarde hebben ingevuld.
 4. Hier zie je de naam van de extra eigenschap groep.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk