Hoe factureer ik een voorschot?

Volgen

Voorschotten gebruik je als je een bedrag vooruit wilt factureren, dat je later verrekent met de daadwerkelijk bestede uren en/of onkosten. Er zijn twee opties om een voorschot te facturen.

 1. Een handmatig voorschot op een [Uren & Onkosten] facturatiea-fspraak.
 2. Een los voorschot of meerdere voorschotten op een [Voorschotten] facturatie-afspraak.

Optie 2. leggen we uit in dit artikel. Dit werkt als volgt:

 1. Maak een facturatie-afspraak [Voorschotten] aan. Hoe je dit doet lees je hier: Hoe maak ik een facturatie-afspraak Voorschotten aan?
 2. Bedenk of je eenmalig een voorschot aan wilt maken of een voorschot met een bepaalde frequentie, bijvoorbeeld één keer per maand:
 3. Open het productiescherm. De voorschotten die bij de vorige stap zijn aangemaakt krijgen standaard de status [Goedgekeurd]. Eventueel kunnen voorschotten worden aangemaakt met een andere status via het menu [>>]>[Systeem]>[Systeeminstellingen]>[Genereer Contracttermijnen als]).De volgende filters zijn van belang:
  • mceclip1.png
  • Type: [Voorschot];
  • Status: [Goedgekeurd]
  • Datum: [van] en [Tot en met]
 4.  Je kunt nu voorschotfacturen maken voor alle goedgekeurde voorschotten in een bepaalde periode:
  •  Selecteer de regel(s) waar je een factuur voor aan wilt maken, klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde regels en kies voor [Voorschotfacturen of verreken facturen aanmaken]. Je krijgt nu het volgende scherm te zien:
   • mceclip2.png
  • Type: [Voorschot];
  • Factuurdatum: Wanneer je de datum leeg maakt wordt de datum op het moment van het verwerken van de factuur gebruikt;
  • Leveringsdatum dienst: Deze datum mag gelijk zijn aan de factuurdatum tenzij tijdens de implementatie met de consultant anders besproken is m.b.t. de boeking in de financiële administratie;
  • Omschrijving: Omschrijving van deze 'genereer factuur' actie. Bijvoorbeeld 'voorschot facturen september'. De omschrijving is zichtbaar bij het overzicht van de verwerkingsopdrachten. De omschrijving mag ook leeg zijn;
  • Klik op [OK], de factuur wordt nu aangemaakt.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk