Hoe maak ik een voorschot aan?

Volgen

Heb je met een klant een afspraak voor bijvoorbeeld een maand- of kwartaalabonnement, dan kun je in QicsMilestones eenvoudig voorschotten voor het hele jaar klaar zetten. Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet. Heb je met je klant een afspraak die in één of enkele voorschotten wordt gefactureerd, dan kun je ook losse voorscotten aanmaken. Hoe dat werkt, lees je in dit artikel.

Allereerst is een project nodig waarin de voorschotten aan worden gemaakt. Bekijk dit artikel om te lezen hoe je een project aanmaakt. In dit project is een facturatieafspraak nodig van het type 'Voorschotten': 

 

mceclip0.png

 

 

Voor het aanmaken van de voorschotten zijn drie tabbladen belangrijk:

  1. Default voorschotten;
  2. Prolongatie;
  3. Voorschotten.

1. Default voorschotten

Op het eerste tabblad stel je de default in die wordt gebruikt om voorschotten aan te maken.

mceclip1.png

 

(1) Omschrijving die standaard op de factuur komt;

  • Bijvoorbeeld: 'Conform prijsafspraak 01-04-2021 tot en met 30-04-2021'; 
  • Voor het vullen van de datum kun je gebruik maken van parameters, klik op het uitroepteken om te zien welke parameters beschikbaar zijn.
  • Het systeem bepaalt op basis van de data op het tabblad Prolongatie welke data getoond worden op de factuur.

(2) Het artikel dat wordt gebruikt bij het factureren van deze afspraak (dit artikel is noodzakelijk voor de factuurregel en de gekoppelde omzetrekening);

(3) De medewerker die wordt gebruikt bij het factureren van deze afspraak (dit veld blijft meestal leeg);

(4) Het aantal dat op de factuurregel wordt gebruikt bij het factureren van deze afspraak;

(5) De prijs die op de factuurregel wordt gebruikt bij het factureren van deze afspraak;

(6) Het bedrag dat op de factuurregel wordt gebruikt bij het factureren van deze afspraak.

 

2. Prolongatie

mceclip2.png

(1) Indien je kiest voor 'Handmatig', dan kan deze afspraak geprolongeerd en geïndexeerd worden;

(2) De datum tot wanneer deze afspraak momenteel is geprolongeerd. Het aanmaken van voorschotten gebeurt vanaf deze datum;

(3) Het aantal maanden voorafgaand aan de volgende prolongatie, waarop je op de aanstaande prolongatie geattendeerd wilt worden;

(4) De prolongatie in maanden. Het aantal maanden waarmee de afspraak geprolongeerd wordt;

(5) De facturatie interval binnen de prolongatieperiode. Bijvoorbeeld:

  • Indien de prologatieperiode 12 maanden bedraagt en de interval op 2 wordt ingesteld, dan worden er binnen deze 12 maanden 6 facturen verstuurd (elke 2 maanden 1 factuur);

(6) De mogelijkheid op bedrijfs- en klantniveau om deze prijsafspraak te indexeren.

 

3. Voorschotten

Op dit tabblad worden de vorige 2 tabbladen samengevoegd. Door op het 'plusje' te klikken, volgt een pop-up met deze samenvatting:

mceclip2.png

 

Wanneer je op OK klikt, worden er in dit geval 12 voorschotten in één keer klaargezet:

mceclip3.png

 

Deze voorschotten kun je vervolgens via het genereer voorschot facturatieproces factureren aan de klant.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk