Hoe ziet de projectstructuur eruit?

Volgen

Een project in QicsMilestones kan op vele manieren worden ingericht. Om te kunnen bepalen welke inrichting het beste past in uw situatie, is het van belang de projectstructuur goed te kennen:

Projectstructuur

1.png Afbeelding1.png Afbeelding2.png
1 2 3

Projecten worden altijd gekoppeld aan een relatie. Bovenstaande voorbeelden gaan van eenvoudig naar complex:

 1. Relatie met één project, het project heeft één facturatie-afspraak
 2. Relatie met één project, het project heeft twee facturatie-afspraken
 3. Relatie met twee projecten, de projecten hebben één of meerdere facturatie-afspraken

Facturatie-afspraak

De facturatie-afspraak bepaalt:

 • Hoe een project wordt gefactureerd:
  • door tijdens het aanmaken van de facturatie-afspraak de gewenste facturatie-vorm te selecteren (Uren & onkosten, Termijnbedragen, Voorschotten of Niet factureren).
 • Welke artikelen er mogen worden geschreven op het project:
  • door één of meerdere artikelgroepen te koppelen.
 • Welke medewerkers er mogen schrijven op het project:
  • door een team, competentie of afdeling te koppelen.

Ter illustratie kan een project met drie facturatie-afspraken A, B en C als volgt worden ingericht:

Afbeelding3.png
 • Facturatie-afspraak A heeft als facturatievorm 'Termijnbedragen'
  • Voor deze afspraak worden termijnbedragen klaargezet en gefactureerd
  • Uren & onkosten worden geregistreerd, maar verschijnen niet op de factuur
  • Alleen Team A kan op deze facturatie-afspraak schrijven
  • Alleen artikelen uit Artikelgroep A kunnen worden geselecteerd tijdens het uren schrijven.
 • Facturatie-afspraak B heeft als facturatievorm 'Uren & onkosten'
  • Uren & onkosten die worden geschreven, verschijnen op de factuur
  • Alleen Team B kan op deze facturatie-afspraak schrijven
  • Alleen artikelen uit Artikelgroep B kunnen worden geselecteerd tijdens het uren schrijven
 • Facturatie-afspraak C heeft als facturatievorm 'Niet factureren'
  • Uren & onkosten die worden geschreven verschijnen niet op de factuur
  • Alle medewerkers kunnen op deze facturatie-afspraak schrijven
  • Alleen artikelen uit Artikelgroepen C en D kunnen worden geselecteerd, tijdens het uren schrijven

Projectbudget

Worden projecten voorzien van één of meerdere budgetregels, dan ziet dat er schematisch als volgt uit:

Afbeelding4.png Afbeelding5.png Afbeelding6.png
1 2 3

 Budgetten zijn in de voorbeelden aangemaakt binnen het project en gekoppeld aan facturatie-afspraken:

 1. Eén budget voor alle facturatie-afspraken
 2. Elke facturatie-afspraak heeft een eigen budget
 3. Een budget voor facturatie-afspraak A en een budget voor facturatie-afspraken B en C
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk