Een nieuwe planning maken

Volgen

 

Een nieuwe planning maakt u als volgt. Kies eerst één of meerdere medewerkers. Klik vervolgens rechts en kies ‘Nieuwe planning’.

Op het tabblad ‘Medewerkers’ worden de geselecteerde medewerkers direct toegevoegd. Voeg hier naar wens zelf nog medewerkers aan toe, of verwijderd deze.  

mceclip0.png

In dit voorbeeld gaan Ciska en Dennis samen werken aan het jaarwerk voor de firma ‘Mega Groot bv’.

 

Tabblad ‘Algemeen’

mceclip1.png

Veld

Betekenis

Naam

Voer de naam van deze specifieke planning. Na opslaan ziet u deze naam terug in de eerste kolom van het scherm capaciteitsplaning.

Status

Kies ‘Gepland’ voor werk wat definitief is of ‘In optie’ voor werk dat nog niet definitief ingepland kan worden. U kunt dit veld in de capaciteitsplanning als kolom toevoegen.

Type

Kies ‘Week’ indien het werk in een week gepland moeten worden, maar het niet uitmaakt op welke dag het werk wordt gedaan.

Kies ‘Dag’ indien het werk op een specifieke datum moet worden ingepland zoals bijvoorbeeld kerst.

 

Tabblad ‘Defaultwaardes’

mceclip2.png

Veld

Betekenis

Klant

De klant waarvoor de werkzaamheden worden verricht.

Zijn er meerdere klanten aan dit project gekoppeld door facturatie-afspraken? Laat dan het veld leeg. Tijdens het importeren van de planning in de weekstaat kunt u een specifieke klant kiezen.

Project

Het project waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Dit veld is verplicht.

Budget

De budgetregel waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Dit veld is verplicht.

Opmerking: In een volgende release wordt dit veld niet verplicht gemaakt. U kunt dan uren plannen zonder een budgetregel te kiezen of zonder dat het project een budgetregel heeft.

Artikel

Het artikel waarop moet worden geboekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wilt u de gebruiker tijdens het boeken zelf het artikel laten kiezen? Laat dan deze waarde leeg.

Omschrijving

De omschrijving die moet worden gebruikt bij het boeken van de uren voor deze werkzaamheden.

Wilt u de gebruiker tijdens het boeken zelf de omschrijving laten ingeven?  Laat dan deze waarde leeg.

 

Tabblad ‘Medewerkers’

mceclip3.png

Hier koppelt u de medewerkers die u wilt inplannen. Heeft u op het scherm capaciteitsplanning al medewerkers aangevinkt? Dan worden deze medewerkers direct aan deze planregel gekoppeld.

 

Tabblad ‘Planningen’

mceclip4.png

 

  • Wanneer u op het tabblad ‘Algemeen’ heeft gekozen voor het type ‘dag’, ziet u in de eerste kolom de dagen vanaf vandaag.
  • Wanneer u op het tabblad ‘Algemeen’ heeft gekozen voor het type ‘week’, ziet u in de eerste kolom de weken vanaf vandaag.

Geef in de kolom ‘gepland’ aan hoeveel uren u in wilt plannen.

Kies bovenaan in het scherm bij de rode 1 of u alle weken wilt zien, of alleen de weken waarin een planning staat. Dat maakt het scherm overzichtelijker.

In de kolom ‘Beschikbaar’ bij de rode 2, ziet u het aantal beschikbare uren in de betreffende periode dat een dag of week kan zijn.

Wie heeft de minste beschikbaarheid in een periode? U ziet dat wanneer u meerdere medewerkers heeft gekoppeld aan deze planning. Zodoende weet u zeker bij het maken van een groepsplanning dat alle ingeplande medewerkers nog ruimte hebben.

Klik op OK om de planning op te slaan. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk