Schermuitleg capaciteitsplanning - overzicht en opties

Volgen

Navigeren naar de capaciteitsplanning

Kies in het menu de optie ‘Capaciteitsplanning’. U komt in het scherm waarin u werkzaamheden kunt toewijzen aan medewerkers. De capaciteitsplanning geeft u de volgende inzichten over uw medewerkers:

 • Wie werkt aan welke werkzaamheden?
 • Wie heeft nog ruimte?
 • Wie heeft te weinig of geen ruimte?
 • Verwachten we een budgetoverschrijding?

Totaaloverzicht

 mceclip0.png

Het scherm capaciteitsplanning geeft u direct inzicht in onder- of overcapaciteit. De blauwe balken geven aan in hoeverre een persoon in een bepaalde week is volgepland.

De lengte van de balk geeft de verhouding weer tussen de beschikbare uren en de geplande uren. Dit wordt weergegeven op basis van het aantal normuren per medewerker. Als de blauwe balk 100% van de breedte van de cel beslaat, is er in die week dus geen beschikbaarheid meer. Wanneer een waarde in een cel rood is, betekent dit dat er meer uren gepland zijn dan dat er volgens de normuren beschikbaar zijn.

U ziet de blauwe balk - en daarmee de beschikbare capaciteit - op de volgende niveaus:

 • Per medewerker per week. Dit zijn de ‘cellen’ op het scherm.
 • Per medewerker over de geselecteerde periode. Dit is zichtbaar in de kolom ‘totaal’ op medewerker-niveau.
 • Totaal in de geselecteerde periode voor de geselecteerde medewerkers. Dit ziet u bovenaan in de kolom ‘totaal’.
 • Totaal per week voor de geselecteerde medewerkers. Dit wordt bovenaan weergegeven, in de kolomkoppen waar de weken in vermeld staan.

 

Opmerking: in een volgende release wordt de kleur van de balk instelbaar per artikelgroep. U kunt dan bijvoorbeeld ingeplande ‘vakantie’ een andere kleur geven dan declarabele werkzaamheden.

 

Menubalk linksboven

 mceclip1.png

 

 De betekenis van de functies is:

Functie

Actie

Nieuw

Voeg een nieuwe planning toe

Openen

Open een planningsregel om inzicht te krijgen in de belangrijkste velden

Verwijderen

Verwijder een geselecteerde planningsregel

Verversen

Laad de data opnieuw

Filter aan / uitzetten

Zet regels aan of uit met deze filtervelden

Medewerkers toevoegen

Voeg medewerkers toe aan dit planningsscherm

Medewerkers verwijderen

Verwijder geselecteerde medewerkers

Team toevoegen

Voeg teams toe aan dit planningsscherm

Team verwijderen

Verwijder een specifiek team van dit planningsscherm met het kruisje.

 

Menubalk rechtsboven

mceclip2.png

De betekenis van de functies is:

Functie

Actie

Altijd tonen

Toon het aantal dagen, weken of maanden. Kies maximaal een periode van 365 dagen

Tijdsinterval

Kies hier of u dagen, weken of maanden vooruit wilt kijken. Het scherm toont de planning overigens altijd in blokken van weken

Vanaf waar

Kies ‘huidige week’ of een specifieke datum

 

Gebruik het veld ‘zoeken’ rechtsboven om een specifieke waarde in de getoonde planning op te zoeken. Als u daar bijvoorbeeld ‘verlof’ invult, ziet u alleen de planningen van het project ‘verlof/TvT’:

mceclip3.png

 

Normuren invoeren

Om medewerkers in te plannen, moeten er normuren zijn ingevuld.

 • Klik op een medewerker. Klik vervolgens op ‘Werkrooster’.
 • U ziet het aantal ‘contracturen’ en aantal ‘normuren’.
 • Pas het aantal uren aan in de velden onder ‘normuren om in te stellen hoeveel uren er maximaal mogen worden ingepland. Wanneer er meer uren dan deze normuren worden ingepland, zullen die uren een rode kleur krijgen in het overzicht.
 • Voer een aantal in bij de normuren dat kleiner is dan het aantal contracturen, of vul een aantal in dat gelijk is aan het aantal contracturen.

Wilt u medewerkers plannen die geen contracturen en dus geen normuren hebben, vul dan bij normuren 0 in.  

 mceclip4.png

 

 

Totaalkolom

De eerste kolom met getallen toont het totaal van geplande uren binnen de geselecteerde periode.

Ga met de cursor op een getal staan om de totale normuren, de totale beschikbare uren en de totale geplande uren te zien.

 mceclip5.png

 

Onvolledige weken

Indien het begin of einde van de geselecteerde periode halve weken bevat, verschijnt er een grijze driehoek bovenaan in het weeklabel. Ga met de cursor op deze driehoek  staan. U ziet dan van welke dagen binnen deze week de planning wordt getoond.

 mceclip6.png

 

Inklappen/uitklappen

Klik op de pijltjes voor de regel om de geplande regels te bekijken.

 mceclip7.png

 mceclip8.png

Indicator groepsplanning

Het is mogelijk om aan één planningsregel meerdere medewerkers te koppelen. Dit doet u bijvoorbeeld voor feestdagen die voor iedereen gelden. Als dat het geval is, staat er een symbool voor de betreffende regel.

 mceclip9.png

Bij het wijzigen van een groepsplanning, wordt er gevraagd of deze wijziging doorgevoerd moet worden voor alle gekoppelde medewerkers. Het is niet mogelijk om een groepsplanning voor één persoon te wijzigen.

 mceclip10.png

Hyperlinks

Sommige velden worden als hyperlink getoond. Indien u met meerdere bedrijven werkt, worden alleen de entiteiten die zich in het geselecteerde bedrijf bevinden als hyperlink getoond.

mceclip11.png 

Klik op de ronde bolletjes. Dit zijn de budgetindicatoren. Hiermee klikt u door naar de budget breakdown.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk