Hoe verreken ik een voorschot?

Volgen

Nadat u een voorschot heeft gefactureerd, verrekent u dit met de gemaakte uren. Bij het verrekenen wordt een factuur gemaakt waarbij zowel de uren * tarief als het reeds gefactureerde voorschot (als negatief bedrag) op staan.

Om te verrekenen gaat u als volgt te werk: 

1. Uren goedkeuren

Zijn de uren nog niet goedgekeurd? Doe dat dan eerst:

Ga naar het scherm Productie, vul de volgende filters in:

 • Startdatum   : Datum van de eerste urenboeking die bij de verrekening hoort.
 • Einddatum    : Datum van de eerste urenboeking die bij de verrekening hoort.
 • Type             : Uren, Onkosten
 • Status          : Ingediend

Kies uiteraard ook de juiste debiteur of het project dat u wilt verrekenen.

Zijn de uren wel goedgekeurd? U kunt dan op deze manier bekijken welke uren er met het reeds gefactureerde voorschot worden verrekend

 Ga naar het scherm Productie, vul de volgende filters in:

 • Startdatum   : Datum van de eerste urenboeking die bij de verrekening hoort.
 • Einddatum    : Datum van de eerste urenboeking die bij de verrekening hoort.
 • Type             : Uren, Onkosten, Voorschotten
 • Status          : Goedgekeurd, Voorschot gefactureerd

2. Verrekening maken

 • Selecteer alle regels
 • Klik (rechtermuisknop) Voorschotfacturen of verrekenfacturen aanmaken
 • Kies Verrekening
 • Laat de factuurdatum leeg, zodat QicsMilestones bij het verwerken van de factuurdatum die datum invult.
 • Let op dat de juiste leveringsdatum dienst consequent is ingevuld (uw bedrijf heeft een keuze gemaakt tussen dezelfde periode als de factuur óf de periode van de diensten).

De verdere verwerking van het factuurvoorstel gaat zoals bij andere facturen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk