Actuele status en storingen

Volgen
Servers & verbindingen   Geen issues
Performance      Geen issues
Functioneel   Geen issues
API   Geen issues

23 september 2023

18:15 uur

De definitieve oplossing is gebouwd en uitgerold op de live-omgeving. Alles werkt weer naar behoren. 

09:05 uur

Er is een tijdelijke oplossing gevonden , de API en de mobiele website werken weer. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing. Deze wordt voorbereid en vandaag nog live gezet. 

08:00 uur

Na de update van gisteravond zijn er issues geconstateerd met de API. Als gevolg hiervan werkt ook de mobiele app niet. We werken aan een oplossing.

 

28 augustus 2023

29 augustus 09:00 uur

De update is gisteravond succesvol uitgevoerd, alle servers & verbindingen zijn weer stabiel.

16:45 uur

Alhoewel de storing na 10:30 uur niet meer is voorgekomen, hebben we toch een wijziging doorgevoerd in de software. Deze wijziging zullen we vanavond om 23:00 uur doorvoeren. We verwachten dat de applicatie tijdens het doorvoeren van de wijziging 1,5 uur niet bereikbaar is, dus tot 00:30 uur. Onze excuses voor het ongemak. 

10:20 uur

Er is een storing op het Azure platform waardoor QicsMilestones in sommige gevallen niet bereikbaar is. We onderzoeken de ooorzaak en houden u hier op de hoogte.

21 november 2022

09:20 uur

Het issue is opgelost. QicsMilestones is weer bereikbaar.

9:10 uur

Er wordt gewerkt aan een oplossing. De verwachting is dat de oplossing 09:30 uur gereed is.

8:15 uur

Vanwege een issue met een certifcaat, geeft de website https://qicsmilestones.qics.nl een foutmelding en zien klanten niet het gebruikelijke inlogscherm. Er wordt gekeken naar een oplossing.  

21 juli 2022

8:15 uur

De storing is verholpen, QicsMilestones is weer bereikbaar

7:45 uur

Vanwege een storing op het MS Azure platform in West Europa is QicsMilestones niet bereikbaar. 

15 februari 2022 - Issue met Tijd voor Tijd saldo

18 feb 15:00 uur

Vanavond wordt het probleem met het Tijd voor Tijd saldo opgelost middels een hotfix. De hotfix zal de wijziging die in de laatste update zat volledig terugdraaien. De update zal om 23.00 uur wordt uitgevoerd. QicsMilestones zal dan ongeveer 5 minuten niet bereikbaar zijn. Het kan daarna echter nog enkele uren duren voordat de berekeningen het Tijd voor Tijd saldo hersteld hebben. Daarna zal alles weer werken zoals voor de update. 

Mocht u naar aanleiding van deze hotfix vragen hebben, stuur dan een mail naar support@qics.nl

 

17 feb 12:00

Er is een aanpassing ontwikkeld waarmee we de update voor dit onderdeel kunnen terugdraaien. We zijn deze aanpassing uitgebreid aan het testen, in samenwerking met klanten. Zodra we een bevestiging hebben dat de update de juiste waarden genereert, geven we hier een update en plannen we het uitvoeren de hotfix in. 

09:00

Als gevolg van de update van afgelopen vrijdag, kloppen bij sommige klanten de vakantie- en tijd voor tijd saldi niet. Tot voor de update maakte het tijd voor tijd saldo onderdeel uit van het vakantiesaldo. Na de update wordt het tijd voor tijd sado apart bijgehouden ten opzichte van het vakantiesaldo. Om het tijd voor tijd saldo uit het vakantiesaldo te halen, hebben we het tijd voor tijd saldo per referentiedatum 1-1-2022 uit het vakantiesaldo gehaald. DIt kan een scheef beeld geven indien niet alle vakantieuren naar 2022 zijn meegenomen en er dus een mutatie in het vakantiesaldo is vastgelegd die op dat moment een correctie van zowel het vakantiesaldo als het tijd voor tijd saldo was. We werken aan een oplossing om dit te herstellen. 

13 september 2021 - Problemen op het Azure platform

19:30

De oorzaak van het issue is gevonden en opgelost. Het automatisch kunnen opschalen van de omgeving is weer operationeel. 

10:00

We ervaren problemen op onze infrastructuur, waardoor het automatisch opschalen van de capaciteit momenteel niet werkt. Dit kan, bij een zware belasting van de omgeving, leiden tot performance problemen. Wij zijn in overleg met Microsoft om dit op te lossen. Wij willen u verzoeken om grote opdrachten uit te stellen totdat het issue is opgelost. 

 

30 juli 2021 - Performance problemen

14:45

Omgeving werkt weer naar behoren, klanten melden eveneens dat de performance problemen zich niet meer voordoen.

 

14:25

Er wordt melding gemaakt van een trage performance. We onderzoeken het issue.

 

8 juli 2021 - Project kopieren verwijdert planningen

14:45 

Na testen blijkt dat dit issue zich niet voordoet in de QicsMilestones omgeving waarin klanten werken. Het issue is opgelost in de omgeving waarin het is geconstateerd. 

14:15

Wanneer een de functie 'Project kopieren' wordt gebruikt, worden planningen verwijderd. Gezien de mogelijke impact van deze bug, verzoeken wij u om de functie 'project kopieren' tot nader order niet te gebruiken indien u met de planningsmodule werkt. De bug wordt verder onderzocht, wij houden u hier op de hoogte. 

 

5 juli 2021 - Afgeboekte facturen krijgen toch een factuurnummer

6 juli - 23:00

Issue verholpen in een hotfix, welke om 23:00 uur is geinstalleerd.

14:00 

Indien u afgeboekte facturen (dus met een totaal bedrag van 0 euro) verwerkt, wordt er ten onrechte een factuurnummer aan deze facturen toegekend. We werken aan een oplossing en zullen deze oplossing middels een hotfix uitrollen. Tot die tijd adviseren wij u afgeboekte facturen niet te verwerken. 

 

28 juni 2021 - Wit scherm bij inloggen

10:09

Klanten constateren dat de performance van QicsMilestones weer in orde is. 

10:00

Alle servers zijn herstart. QicsMilestones is weer bereikbaar. 

09:20

Sommige klanten kunnen weer inloggen. Indien de applicatie wordt gestart na het inloggen, kunt u weer werken in QicsMilestones. 

08:45

Bij het opstarten wordt een wit scherm getoond en een draaiende cirkel. De applicatie lijkt niet op te starten. We onderzoeken het issue. 

 

12 mei 2021 - Performance problemen

22:00

Hotfix geinstalleerd waarmee de oorzaak van het probleem is verholpen 

14:00

Op dit moment zijn er geen performance problemen meer. Ze kunnen wel weer ontstaan als gebruikers één van onderstaande knoppen gebruiken in het scherm facturatie-voortgang:

Fact_voortgang.jpg 

Om 22:00 uur vanavond wordt er een hotfix geinstalleerd die dit probleem oplost. Tot die tijd zullen we gebruikers verzoeken de genoemde knoppen niet te gebruiken. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan nemen we direct contact op met de betreffende gebruiker om de verwerkingsopdracht af te breken. 

12:50

Het issue kan zich opnieuw voordoen als gebruikers bepaalde handelingen vanuit het facturatie-voortgangsscherm opstarten (zoals 'goedkeuren'). Om die reden is besloten om de definitieve oplossing woensdag als hotfix te installeren. We houden de performance in de gaten en nemen contact op met gebruikers die (onbedoeld) de oneindige stroom aan verzoeken in gang zetten.  

11:50

Oplossing ontwikkeld, deze wordt vrijdag als hotfix geinstalleerd. Tot die tijd gebruiken we een work around om performance problemen te voorkomen. Sommige gebruikers kunnen nu nog problemen ervaren. We laten het hier weten zodra de performance weer helemaal in orde is. 

11:45

Oorzaak gevonden: een proces zorgde voor een oneindige stroom aan verzoeken waardoor een webserver werd overbelast. Webserver herstart, oplossing om dit in de toekomst te voorkomen is in de maak.

10:45

We constateren dat één van de webservers niet naar behoren werkt. We onderzoeken de betreffende webserver.

10:40

Er wordt melding gemaakt van een trage performance. We onderzoeken het issue.

 

1 maart 2021 - Performance problemen

11:00

De betreffende opdracht is gestopt. De performance-problemen zijn verholpen.

10:40

Het probleem is veroorzaakt doordat een klant per ongeluk de functie 'verwerken ongedaan maken'  heeft opgestart voor een selectie van 12.000 facturen. Dit zorgt voor een overbelasting van de servers. 

10:15

In afwachting van een oplossing hebben we extra servers geactiveerd.

10:10

Er wordt melding gemaakt van een trage performance. Daarnaast is het soms is het niet mogelijk om in te loggen.  We onderzoeken het issue.

 

1 februari 2021 - QicsMilestones traag

09:40

Klanten constateren dat de performance van QicsMilestones weer in orde is. 

09:35

Development team constateert een storing op Azure met de ' redis cache'. Er wordt ook geconstateerd dat het probleem zich inmiddels herstelt. Verwacht wordt dat probleem zichzelf binenn enkele minuten oplost.

09:10 uur

Er wordt melding gemaakt van een trage performance. Daarnaast is het soms is het niet mogelijk om in te loggen.  We onderzoeken het issue.

 

10 november 2020 - QicsMilestones niet bereikbaar

09:40 uur

Alle onderdelen zijn herstart. QicsMilestones is volledig bereikbaar

09:20 uur

Sommige klanten ondervinden nog problemen met inloggen. We onderzoeken of alle onderdelen succesvol zijn herstart. 

09:15 uur

Alle servers zijn herstart. QicsMilestones is weer bereikbaar. 

08:40 uur

Door een technische storing is QicsMilestones niet bereikbaar. De servers worden herstart. 

 

 

28 september 2020 - Klantnaam wordt niet direct getoond

29 september 23:00 uur

Hotfix opgeleverd, probleem verholpen.

15:00 uur

Het probleem is gevonden en opgelost. De oplossing wordt dinsdagavond 29 september opgeleverd in een hotfix.

11:45 uur

Bij het opslaan van een zojuist ingevoerde uren- en onkostenboeking, wordt de klantnaam niet direct getoond:

kl_pr.PNG

Het probleem doet zich alleen voor als u de invoer groepeert op klant en project. Wij werken aan een oplossing van dit issue.

Tijdelijke oplossingen: 

1. Ververs de pagina (met F5 of met de verversknop). Na het verversen is de klantnaam wel zichtbaar.

2. Schakel de groepering op 'Klanten en projecten'  (tijdelijk) uit, door bij de pagina voorkeuren te kiezen voor ' Geen groepering'. 

gr.PNG

 

1 september 2020 - Problemen  performance

11:20 uur

Er zijn problemen geconstateerd met de performance. Het development team is geinformeerd en is met spoed het problem aan het onderzoeken. 

11:50 uur

De performance is weer op het gewenste niveau. 

 

31 augustus 2020 - Problemen met inloggen en performance

15:30 uur

Er zijn problemen geconstateerd bij het inloggen Bij sommige gebruikers lukt het soms wel en soms niet. Ook de performance schommelt. Het development team is geinformeerd en is met spoed het problem aan het onderzoeken. 

 16:15 uur

Het inloggen werkt weer en de performance is weer op het gewenste niveau. 

 

14 mei 2020 - Problemen geconstateerd met koppeling Twinfield

15:00 uur

Er zijn problemen geconstateerd met de koppeling van Twinfield. Facturen worden niet meer gesynchroniseerd en krijgen de foutmelding: 'The synchronization of invoiceheader with name XXX and code failed (cluster is empty!)'. Het probleem ligt aan het feit dat de inlogpagina van Twinfield het tijdelijk niet doet. Tot die tijd raden we aan om facturen niet te verwerken richting Twinfield. 

15:50 uur

De storing is door Twinfield verholpen

 

24 maart 2020 - Problemen geconstateerd in het scherm ‘facturatie voortgang’

Er zijn problemen geconstateerd in het scherm facturatie voortgang waardoor tellingen mogelijk niet juist worden weergegeven of verrekenfacturen niet juist worden gemaakt. We werken aan een oplossing en zullen deze oplossing middels een hotfix installeren. Tot die tijd raden we aan om te factureren vanuit het scherm ‘productie’.

 27 maart

Porbleem opgelost door het installeren van een hotfix

26 februari 2020 - Issue bij het laden van QicsMilestones data in Power BI

Momenteel zijn er problemen met het verversen van de QicsMilestones gegevens in Power BI als gevolg van performance problemen met Microsoft Azure. We werken aan een oplossing. Tot die tijd zullen de gegevens van QicsMilestones in Power BI helaas niet volledig zijn bijgewerkt. Onze excuses voor het ongemak.

27 februari

Storing opgelost, alle gegevens worden volgens de ingestelde schedules correct bijgewerkt.

 

9 mei 2019 - Issues bij het opslaan van urenboekingen in Silverlight

22:00 uur

Hotfix geinstalleerd, hiermee moet het probleem verholpen zijn. 

14:45 uur 

Het issue is gevonden en opgelost in een hotfix. Deze hotfix wordt vanavond om 22:00 uur geplaatst.

14:15 uur 

Het kan het voorkomen dat het opslaan van uren die via Silverlight ureninvoer zijn aangemaakt, niet lukt. Voor de ingevoerde uren blijft dan een sterretje (*) staan. Dit komt niet bij alle gebruikers voor. We zijn op zoek naar de oorzaak en een oplossing. Indien het bij u voorkomt, klik dan op de ‘Ververs’ knop bovenaan de pagina en probeer het opnieuw of voer de uren in via de HTML pagina voor ureninvoer.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk