BTW wijziging januari 2019 QicsTime

Volgen

 

Per 1 januari wijzigt het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Mocht u van dat lage BTW tarief gebruik maken, dan moeten er zowel in het financiële systeem als in QicsTime aanpassingen worden doorgevoerd. 

Voor het doorvoeren van de wijziging in het financiële systeem, verwijzen we u naar de betreffende leverancier. 

Wanneer u koppelt met Exact Globe, dan is Globe leidend voor de bepaling van de BTW. De BTW code kan gekoppeld zijn aan de klant of aan het artikel. Als u een credit nota moet maken tegen het oude tarief, zal de BTW code met 6% gekoppeld moeten zijn bij het artikel of klant.

Als u koppelt met Twinfield of Exact Online, kunt u de onderstaande stappen uitvoeren

Voor het wijzigen van de BTW code gaat u naar menu {Systeem -> BTW codes}

Hier opent u de oude (6% code) door te dubbelklikken op deze code.

 

OUD

 

 

Op de code wijzigt u de omschrijving en het percentage.

 

NIEUW

 


Indien u na de wijziging nog debet- of creditfacturen moet aanmaken welke betrekking hebben op 2018 (en daarom tegen het 'oude' 6% percentage moeten worden gefactureerd), is het noodzakelijk om een nieuwe BTW 6% code aan te maken (ook in uw financiële systeem). Deze nieuwe BTW code dient u dan te selecteren op de factuur. 

Ook dit kunt u doen in menu {Systeem -> BTW codes}, en vervolgens via de rechtermuis op ‘Nieuw’ te klikken

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk