Facturatie-voortgang in QicsMilestones

Volgen

 

Als gebruiker van QicsMilestones weet u hoe veel gegevens u heeft van één project: uren, budgetten, facturen, onderhanden werk en misschien zelfs planningen. De aangewezen plek om grip te houden op uw projecten en gebruik te kunnen maken van alle aanwezige data is de pagina ‘facturatievoortgang’. Deze pagina biedt overzicht van het facturatieproces, de budgetbewaking en de monitoring van uren van projecten in uitvoering. De pagina is op drie manieren te gebruiken:

  • Als overzichtspagina van lopende projecten
  • Als startpagina voor het opstarten van processen (zoals goedkeuren of facturen genereren)
  • Als startpagina om in te zoomen op details.

facturatievoortgang_pagina.png

Overzichtspagina

Facturatie-voortgang is een overzichtspagina waarop u ziet hoe de zaken ervoor staan in een project ten opzichte van de gemaakte afspraken met een klant. U heeft inzicht in het facturatieproces (wat is factureerbaar, wat is al gefactureerd, wat moet nog gefactureerd worden, wat moet u nog goedkeuren om te factureren). De pagina kunt u naar eigen informatiebehoefte inrichten door kolommen toe te voegen en/of de volgorde van kolommen aan te passen

Startpagina voor processen

De pagina is niet alleen als overzicht te lezen maar is zo ontwikkeld dat u er tevens mee kunt werken. Alle getoonde velden zijn hyperlinks. Met één klik bent u op de desbetreffende pagina om de achterliggende actie gelijk uit te voeren.

Ziet u bijvoorbeeld nog uren/bedragen openstaan om goedgekeurd te worden, dan kunt u met één klik direct naar de desbetreffende pagina gaan om de uren/bedragen goed te keuren. Als u na goedkeuring van deze bedragen weer terugkomt op de facturatie-voorgang, ziet u dat het bedrag is overgezet naar de kolom ‘Facturabel goedgekeurd.’

Startpagina voor inzoomen

Per kolom kunt u gegevens ook specificeren en uitsplitsen. Klikt u bijvoorbeeld op een nog te factureren kostenpost per klant/relatie, dan ziet u gelijk de details hiervan. Denk hieraan bij de factuurvorm, type facturatieafspraak, het artikel, de aantallen en de prijzen.

Voordelen

  • Als u met de facturatievoortgang pagina gaat werken, merkt u gelijk de efficiëntie ervan. U hoeft niet meer verschillende pagina’s te openen om een compleet beeld van een project te krijgen.
  • De pagina richt u in naar eigen informatiebehoefte. Zowel op categorie niveau als op volgorde van de kolommen. U filtert zelf uw categorieën waardoor de pagina in één oogopslag duidelijkheid verstrekt.
  • Omdat de pagina met hyperlinks werkt, komt u direct in het scherm om de achterliggende acties uit te voeren.
  • U kunt inzoomen op details. Per bedrag kunt u inzien hoe dit tot stand is gekomen. Bekijk de facturatieafspraak, het aantal gemaakte uren, de artikelen, de aantallen enz.

De komende tijd zullen we nog meer informatie aan dit scherm gaan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan kolommen die direct het verschil tussen bestede- en gebudgetteerde uren weergeven. Hou de releasenotes in de gaten voor alle wijzigingen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk