Aanpassen tarieven

Volgen
  • Stel u wilt voor een project een specifieke prijsafspraak ingeven die afwijkt van de normale tariefinstellingen. Hoe doet u dat in QicsTime?
  • Stel u wilt aan verschotten een ander tarief meegeven dan aan urenregels of normale verschotten. Waar stelt u dat in?
  • Stel u wilt weten hoe groot uw marge is op basis van verkooptarief en kostprijs? Hoe kunt u deze informatie uit QicsTime halen?

 

Speciale tariefbepalingen

Normaal gesproken hanteert u in QicsTime het medewerkertarief of projecttarief. Als u dat voor een klant anders wil doen, bijvoorbeeld dat het het tarief van de projectmedewerkers afhangt van de werkzaamheden die hij/zij uitvoert, dan zullen deze tarieven verschillen van het gebruikelijke uurtarief.

Dit is eenvoudig te bewerkstelligen door de tariefbepaling Medewerker / Project / Artikel te kiezen. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Ga eerst naar tabblad Projectteams op het project en koppel de projectmedewerkers.
  • Ga dan naar het tabblad Artikelen op het project en kies de relevante uurartikelen waar de projectmedewerkers op gaan schrijven.
  • Kies nu bij het tabblad Uurtarieven voor de Tariefbepaling Medewerker / Project / Artikel:

Tariefbepaling

 

Aan de rechterzijde verschijnen de gekozen projectmedewerkers. Klik op het plusje om per medewerker de artikelen te zien. Vul bij ieder artikel het klantspecifieke tarief in:

klantspecifiektarief

 

Verschottarieven

Onder verschotten in QicsTime valt het registreren van kosten zoals inhuur bij derden of reis- en verblijfskosten. Verschotten vallen daarom niet onder de reguliere tariefstelling van uren.

Doorgaans gebruikt u het artikeltarief, maar het kan zijn dat ook het verschottarief een projectspecifieke afspraak is. Gebruik hiervoor het tabblad Verschottarieven op een project:

Verschottarieven

U kunt hier net zoveel verschotartikelen aanmaken als nodig is. De tarifering op het tabblad geldt alleen voor het huidige project.

Indien u QicsTime heeft gekoppeld met Exact Globe is het ook mogelijk om verschotten te importeren vanuit het inkoopdagboek. Hiermee vermijdt u dubbele invoer (verschotten in Web en inkoopfactuur in Globe). Ook  is het mogelijk om vanuit een specifiek dagboek of op speciaal aangewezen artikelen de inkoopkosten te importeren als verschotten in QicsTime.

Op de kosten kan een opslagpercentage van toepassing zijn. Het is mogelijk om een zogenaamde “Afwijkende importquery” te laten definiëren waarbij op bepaalde artikelen 5% en op andere artikelen 10% opslag op het tarief te berekenen is. Het verschot is dus te importeren met een nieuw tarief van 100 + 5% = € 105.

Kostprijzen

Niet alleen het verkooptarief, ook de kostprijs is vast te leggen op verschillende plekken.

Bij de medewerker kunt u een intern tarief invullen op het tabblad Divisies (dubbelklik op de divisie of selecteer de divisie en klik op Bewerken):

divisies

Alle uren die deze medewerker registreert legt QicsTime vast tegen het verkoop- en tegen het interne tarief. Voor het uitlezen van de productiewaarde tegen beide tarieven kunt u een maatwerkrapport laten ontwikkelen.

Het is zelfs mogelijk om op de onregelmatigheidstoeslag een kostprijs te berekenen. De onregelmatigheidstoeslag die de urenschrijver kiest bij het vastleggen van de uren, berekent QicsTime door in de kostprijs.

De onregelmatigheidstoeslag in het voorbeeld hieronder is 5% bovenop het uurtarief en de kostprijs:

onregelmatigheidtoeslag

Na het vastleggen van de uren heeft QicsTime het verkooptarief van € 100  en de kostprijs van € 40 verhoogd met 5%:

Uurtarief

 

Werkt u met de koppeling naar Globe, dan is het mogelijk om de Kostenmodule van QicsTime in te zetten en per project te bepalen welke kostenboekingen u doorzet naar het door u aangewezen memoriaal.

Als de Kostenmodule geactiveerd is, kies dan op een project voor het aanmaken van kostenboekingen:

Kostenmodule

 

QicsTime maakt een grootboekmutatie aan die u op elk moment naar Exact kunt doorzetten:

Grootboekmutatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk