Productiviteitsrapporten

Volgen

In QicsTime heeft u beschikking over veel (>50) standaard rapportages die u helpen bij het beheren en monitoren van uw urenadministratie en uitvoeren van uw facturatie. Een groot pluspunt van QicsTime.

In de praktijk blijkt het soms lastig het juiste rapport te vinden omdat niet altijd duidelijk is welke gegevens worden weergegeven. Worden bijvoorbeeld geboekte, geaccordeerde of gefactureerde uren weergegeven? En wat bepaalt of een aantal/bedrag als productief of declarabel in de rapportages wordt weergegeven?

Voor iedereen die gebruik maakt van QicsTime voor urenregistratie en facturatie gaan wij in op de productiviteitsrapporten (rapporten 2.00/2.01/2.02/2.03). Een uitgebreide beschrijving van de begrippen artikelgroepen en productiviteit vindt u hier.

Hoe gaat QicsTime met declarabiliteit en productiviteit om? Stel u bent afdelingsmanager van een afdeling accountancy en heeft voor uw medewerkers de jaarlijkse begroting opgesteld. Voor onze voorbeeldmedewerker Hans ziet dat er als volgt uit:

Begroting 2013 - Hans

Declarabele uren

1560

Vakantie 

200

Studie

180

Afdelingsoverleg

96 

Intern administratief

44

Totale uren

2080

 

Er was gepland dat Hans voor het hele jaar 2.080 uur zou schrijven. Daarvan moest hij 1.560 uur op klanten werken. Het restant was verdeeld over productieve en non-productieve uren.

De declarabiliteitsrapportages van QicsTime zijn gebouwd op de ingerichte artikelen en artikelgroepen. De artikelen zijn verdeeld over artikelgroepen. De artikelgroepinstelling bepaalt in welke kolom het aantal uur terecht komt. In ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Begroting 2013 - Hans

Declarabele uren

1560 

Artikelgroep Declarabe uren

Verdeeld over de volgende artikelen:

 

 

 - Voorbereiden administratie

100 

Artikelgroep Declarabe uren

- Opstellen jaarrekening 

800  

Artikelgroep Declarabe uren

- Controle jaarrekening 

400  

Artikelgroep Declarabe uren

- Correspondentie klant 

260  

Artikelgroep Declarabe uren

 

 

 

Vakantie 

200

Artikelgroep Verlof

Studie

180

Artikelgroep Interne uren

Afdelingsoverleg

96

Artikelgroep Interne uren

Intern administratief

44

Artikelgroep Interne uren

Totale uren

2080

 

De instelling van genoemde artikelgroepen is als volgt:

Artikelgroep 

Productief

Declarabel

Declarabe uren 

Ja

Ja

Verlof

Nee

Nee

 Interne uren

Ja

Nee

In het productiviteitsoverzicht (rapport 2.01) kunt u vervolgens zien hoeveel uur Hans daadwerkelijk heeft gemaakt. 

Om meer inzicht te krijgen in de status van de tijdsbesteding van Hans, is het mogelijk uw begroting – met een aanpassing aan het rapport – toe te voegen aan de rapportage. Dit zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: 

In het bovenstaande maatwerkrapport ziet u dat Hans:

  • minder tijd aan productieve klussen heeft besteed. Uit de productie-overzichten blijkt dat hij een cursus gemist heft.
  • in totaal meer uren heeft gemaakt dan begroot en dit voornamelijk declarabele uren waren.
  • 44 uur meer non productief is geweest. Dit blijkt een week extra vrij te zijn geweest.

 

Productiviteitsrapporten kunnen u dus ondersteunen bij het sturen van uw medewerkers.

Hoeveel standaardrapportages we ook hebben, het is altijd mogelijk dat u specifieke wensen heeft. Soms kunnen we, door een hele kleine aanpassing op een standaardrapport, de waarde van het rapport voor u vergroten. Bijvoorbeeld door de sortering aan te passen of in plaats van een naam ook een nummer weer te geven. De maatwerkrapporten die wij voor u ontwikkelen, kunnen wij toevoegen aan de standaard rapporten die zichtbaar zijn in QicsTime.

Neem voor meer informatie contact met ons op door te mailen naar support@qics.nl

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk