Extra instellingen QicsTime klanten

Volgen

Klantgegevens bewerken in QicsTime via het Menupad.

Stamgegevens > Klanten. 

De Algemene, Adres-, Factuuradres- en Factuurdebiteurgegevens zijn al geïmporteerd vanuit Exact Globe of Synergy. 

Velden die nog ingesteld moeten worden in QicsTime: 

Het tabblad ‘Divisies’  

Op dit tabblad ziet u in welke divisies (administraties) deze klant bekend is. Voor meer informatie over het werken met meerdere divisies, zie Hoofdstuk 6.7. Werken met (meerdere) divisies en administraties in QicsTime.

Door dubbel te klikken op de divisie kunt u de gegevens per klant, per divisie bewerken. Hier kunt u bijvoorbeeld een kostenplaats aan de klant koppelen. 

Het tabblad ‘Facturering’:

Facturen: 

Factuurdebiteur:

De factuurdebiteurgegevens zijn al geïmporteerd vanuit Exact Globe of Synergy.

Lay-outvoorstel:

Indien u voor deze klant een afwijkende lay-out voor de factuurvoorstellen wilt, dan kunt u deze door Qics laten ontwikkelen en hier koppelen.  

Lay-out Factuur:

Indien u voor deze klant een afwijkende lay-out voor de facturen wilt, dan kunt u deze door Qics laten ontwikkelen en hier koppelen. 

Proeffactuur:

Indien u voor een klant een afwijkende factuur heeft laten ontwikkelen, kunt u dit ook voor de proeffactuur doen. U kunt deze proeffactuur hier koppelen.

Taal factuur:

De standaard factuurlay-out is in twee talen beschikbaar: Nederlands en Engels. De factuur wordt automatisch afgedrukt in de taal die u hier selecteert. Let op: dit geldt alleen voor de standaardteksten die op de lay-out staan. Maakt u gebruik van stamgegevens uit Synergy, dan moet u hier nog een vertaling voor aanmaken. 

Indien wij een lay-out op maat maken voor uw organisatie kunnen wij die ook in twee talen aanleveren.

Facturen verzamelen:

Hier kunt u aangeven of u alle nacalculatie- en termijnfacturen voor verschillende projecten van deze klant op één factuur wilt verzamelen. Dit geldt niet voor voorschotnota’s. Voor meer informatie over voorschotnota’s, zie Hoofdstuk 12.3. Het inrichten van Nacalculatieprojecten in QicsTime.

Factuurspecificatie:

Hier kunt u aangeven of u voor deze klant een factuur met specificatie wilt afdrukken. 

Factureren:

Hier kunt u aangeven of u projecten van deze klant wilt factureren. Deze instelling kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor interne projecten.

e-Billing: 

Via de algemene instellingen kunt u de gegevens van de mailserver instellen. Op klantniveau vult u de klantspecifieke gegevens in als u de klant een factuur via de mail wilt versturen. 

Verzendmethode:

Geef hier aan of u de factuur voor deze klant wilt printen of via de mail versturen. 

Mailadres:

Geef hier het mailadres op waar de factuur heen gestuurd moet worden. 

Mailadres CC:

Vul hier een mailadres in als u een cc van de factuur naar iemand wilt mailen. 

Mail t.a.v.:

Geef hier de naam op van de contactpersoon t.a.v. van wie u de factuur wilt versturen.

De standaardtekst van de mail, de bestandsnaam en de titel kunt u in de algemene instellingen aanmaken via het menupad Systeem > Algemene instellingen > e-Billing.

Het tabblad ‘Verschottarieven’: 

Op dit tabblad kunt u een vaste prijs voor een bepaald artikel vastleggen. Deze prijs geldt dan alleen voor deze klant. 

Het tabblad ‘Uurtarieven’ 

Wanneer u op een project van deze klant bij tariefbepaling heeft aangegeven dat u gebruik wilt maken van een klant/artikel tarief, dan moet u op dit tabblad de juiste tarieven per artikel voor deze klant aanmaken.  

Het tabblad ‘Projecten’ 

Op dit tabblad kunt u zien welke projecten voor deze klant zijn aangemaakt. 

In het menu onder uw rechtermuisknop bij klanten heeft u de volgende opties: 

Nieuw:

Met deze optie kunt u een nieuwe klant aanmaken. Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u stand-alone met QicsTime werkt, dus zonder koppeling met een financiële administratie. Wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Exact Globe en/of Synergy moeten klanten altijd in Exact Globe of Synergy worden aangemaakt en/of gewijzigd. 

Bewerken:

Met deze optie kunt u de gegevens van de geselecteerde klant bewerken.

Bewerken status:

Met deze optie kunt u in één keer de status van alle geselecteerde klanten aanpassen. 

Bewerken kostenplaats:

Met deze optie kunt u in één keer de kostenplaats van alle geselecteerde klanten aanpassen. 

Verwijderen:

Met deze optie kunt u een klant verwijderen. Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u stand-alone met QicsTime werkt, dus zonder koppeling met een financiële administratie. Wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Exact Globe en/of Synergy moeten klanten eveneens altijd in Exact Globe of Synergy worden verwijderd. Wanneer u dit niet doet, zal bij de volgende import de klant opnieuw worden aangemaakt in QicsTime. 

Importeren:

Met deze optie kunt u stamgegevens vanuit Exact importeren. 

Export XML:

Met deze optie kunt u een XML-bestand van de geselecteerde klanten aanmaken. Dit importbestand kan door softwareontwikkelaars gebruikt worden om eventueel te importeren in een ander pakket. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het genereren van een XML-bestand; vraag uw QicsTime consultant. 

Export lijst naar Excel:

Met deze optie kunt u het huidige overzicht naar Excel exporteren. 

Refresh:

Hiermee kunt u de gegevens op de pagina vernieuwen.

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk