Hoe maak ik een voorschot aan?

Volgen

Een facturatie-afspraak maakt altijd onderdeel uit van een project. Voordat een facturatie-afspraak kan worden aangemaakt dient er een project aangemaakt te zijn. Zie voor de uitgebreide uitleg (met toelichting over alle velden) het document 'Hoe maak ik een project'. Onderstaand worden een aantal specifieke velden voor het aanmaken van de facturatie-afspraak Voorschotten toegelicht.

Om de facturatie-afspraak aan te maken opent u of maakt u het project aan waar u deze facturatievorm voor wilt gebruiken. U krijgt het volgende scherm:

mceclip2.png

 Klik op:

 • tabblad Facturatie-afspraken;
 • het plusje
 • Voorschotten

mceclip0.png

U begint op het tabblad Algemeen.

facturatie-afspraak_voorschotten_tab_algemeen.png

Onderstaand volgt een toelichting van de belangrijkste velden per tabblad. Zie voor de volledige uitleg van de velden het document 'Hoe maak ik een project'. Voor alle tabbladen geldt dat vetgedrukte velden met een asterisk * verplicht zijn.

Algemeen

 • Bij Naam * vult u de naam in van de facturatie-afspraak;
 • bij Begindatum * de datum vanaf wanneer deze facturatie-afspraak geldt (deze datum is informatief en heeft geen invloed op het urenschrijven);

Facturatie

 • Bij Klant * vult u de klant in aan wie deze facturatie-afspraak is gekoppeld;
 • bij Debiteur * vult u de factuurdebiteur in naar wie de facturen worden verstuurd. Meestal zijn klant en debiteur aan elkaar gelijk;

Defaults voorschotten.

Dit tablad werkt als een template voor het tabblad Voorschotten.

 • Bij Artikel kiest u het artikel waaraan de juiste omzetrekening is gekoppeld voor de omzet van dit voorschot;
 • bij Medewerker kiest u de medewerker op wiens naam de omzet mag komen (dit veld wordt meestal leeggelaten;
 • bij Aantal tikt u het aantal in dat op de factuurregel verschijnt bij het factureren (aantal is vaak 1);
 • bij Prijs tikt u de prijs in die op de factuurregel verschijnt tijdens factureren;
 • Bedrag wordt automatisch berekend als aantal * prijs.

Prolongatie

 • Kies Geen Indien voorschotten altijd per project worden geprolongeerd;
 • Kies Handmatig als voorschotten altijd batchgewijs (meerdere projecten tegelijk) worden geprolongeerd;
 • Vul indien is gekozen voor Handmatig de gewenste waarden in.

Voorschotten

 • Klik op het plusje
 • Data wordt overgenomen vanaf de tabbladen Defaults voorschotten en Prolongatie.
 • Wijzig Indien nodig de getoonde gegevens;
 • Kies voor OK en voorschotten worden aangemaakt.

Klik Ok om op te slaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk