Extra instellingen QicsTime medewerkers

Volgen

Medewerkers bewerken in QicsTime via het Menupad.

Stamgegevens > Medewerkers.  

De algemene en adresgegevens zijn al geïmporteerd vanuit Exact Globe of Synergy. De standaardtarieven zijn al overgenomen tijdens de import.  

Velden die nog ingesteld moeten worden in QicsTime:  

Tarieven:  

Tarief:

Indien u op een project aangeeft dat de tariefstelling door het tarief van de medewerker bepaald wordt, komt op het factuurvoorstel het tarief dat u hier invult.  

Intern tarief:

Dit tarief kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden en bij het maken van kostenboekingen.

Uren per week:

Het aantal uren dat u hier invult, kan als hulpmiddel dienen bij het accorderen van de uren en bij het invoeren van de uren in het web. In verschillende overzichten kunt u door middel van kleuren zien of het minimale aantal uren voor deze week al geboekt is.  

Login:  

Indien u geen gebruik maakt van Integrated Security kunt u hier een login naam en wachtwoord voor de gebruiker ingeven. Voor meer informatie over het werken met Integrated Security, zie Hoofdstuk 6. De Algemene Instellingen aanmaken in QicsTime.  

Overig:  

Verschotten toestaan:

Indien u deze optie op ‘Ja’ zet, kan deze gebruiker verschotten boeken in het Web.

Toegangsrechten:

Om uren te kunnen boeken in QicsTime moeten de toegangsrechten op ‘ja ’ en de status op ‘Actief’staan. Bij de berekening van het aantal gebruikers in uw licentie worden de medewerkers met toegangsrechten geteld.  

Taalkeuze:

U kunt per gebruiker de taal van de managementtool en de webapplicatie instellen op Nederlands of Engels.

Budget productief week

Hier kunt u voor de betreffende medewerker een budget ingeven dat de medewerker per week productief moet zijn in uren. Dit budget kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden. 

Budget declarabel week

Hier kunt u voor de betreffende medewerker een budget ingeven dat de medewerker per week declarabel moet zijn in uren. Dit budget kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden. 

Budget totaal week

Hier kunt u voor de betreffende medewerker een totaalbudget ingeven per week. Dit budget kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden. 

Budget productief jaar

Hier kunt u voor de betreffende medewerker een budget ingeven dat de medewerker per jaar productief moet zijn in uren. Dit budget kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden. 

Budget declarabel jaar

Hier kunt u voor de betreffende medewerker een budget ingeven dat de medewerker per jaar declarabel moet zijn in uren. Dit budget kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden.

Budget totaal jaar

Hier kunt u voor de betreffende medewerker een totaalbudget ingeven voor de medewerker per jaar in uren. Dit budget kan gebruikt worden voor rapportagedoeleinden. 

Het tabblad ‘Projectteams’

Op dit tabblad kunt u een medewerker lid maken van een bepaald project. Wanneer u op projectniveau heeft aangegeven dat u voor dat project gebruik maakt van projectteams, kunnen alleen de medewerkers die gekoppeld zijn uren op dit project schrijven. 

Het tabblad ‘Divisies’

Op dit tabblad ziet u in welke divisies (administraties) deze medewerker bekend is. Een medewerker kan gekoppeld worden aan meerdere divisies. U kunt aangeven wat de hoofddivisie van een medewerker is. De divisie die als hoofddivisie aan een medewerker gekoppeld is, zal voor de medewerker standaard getoond worden in de verschillende keuzelijsten. Bij het accorderen van de uren is de medewerker alleen zichtbaar bij de hoofddivisie. Voor meer informatie over het werken met meerdere divisies, zie Hoofdstuk 6.7. Werken met (meerdere) divisies en administraties in QicsTime

Door dubbel te klikken op de divisie kunt u de gegevens per medewerker, per divisie bewerken.

Hier kunt u een medewerker aan een afdeling, kostenplaats en functie koppelen.

Het tabblad ‘Rechten ander’

Op dit tabblad kunt u een medewerker rechten geven om in het webgedeelte van de applicatie uren van andere medewerkers te zien en aan te passen. U kunt dit doen door medewerkers, afdelingen of een divisie te koppelen waar deze medewerker rechten op heeft.  

Het tabblad ‘Uurtarieven’

Wanneer u op een project bij tariefbepaling heeft aangegeven dat u gebruik wilt maken van een medewerker/artikel tarief, dan moet u op dit tabblad de juiste tarieven per artikel voor deze medewerker aanmaken.  

Het tabblad ‘Artikelen’

Op dit tabblad kunt u aangeven op welke artikelen deze medewerker mag boeken.

In het menu onder uw rechtermuisknop bij klanten heeft u de volgende opties: 

Nieuw:

Met deze optie kunt u een nieuwe medewerker aanmaken. Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u stand-alone met QicsTime werkt, dus zonder koppeling met een financiële administratie. Wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Exact Globe moeten medewerkers altijd in Exact Globe worden aangemaakt en/of gewijzigd.  

Bewerken:

Met deze optie kunt u de gegevens van de geselecteerde medewerker bewerken.  

Bewerken Status:

Met deze optie kunt u in één keer de status van alle geselecteerde medewerkers aanpassen.

Bewerken Kostenplaats:

Met deze optie kunt u in een keer de kostenplaats van alle geselecteerde medewerkers aanpassen.

Verwijderen:

Met deze optie kunt u een medewerker verwijderen. Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u stand-alone met QicsTime werkt, dus zonder koppeling met een financiële administratie. Wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Exact Globe moeten medewerkers eveneens altijd in Exact Globe worden verwijderd. Wanneer u dit niet doet, zal bij de volgende import de medewerker opnieuw worden aangemaakt in QicsTime.

Importeren:

Met deze optie kunt u stamgegevens vanuit Exact Globe importeren.

Samenvoegen:

Met deze optie kunt u medewerkers samenvoegen wanneer u met meerdere divisies werkt. Wij raden u aan het samenvoegen van medewerkers alleen in overleg met uw QicsTime consultant te doen.

Export XML:

Met deze optie kunt u een XML-bestand van de geselecteerde medewerkers aanmaken. Dit importbestand kan door softwareontwikkelaars gebruikt worden om eventueel te importeren in een ander pakket. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het genereren van een XML-bestand, vraag uw QicsTime consultant.

Export lijst naar Excel:

Met deze optie kunt u het huidige overzicht naar Excel exporteren.

Refresh:

Hiermee kunt u de gegevens op de pagina vernieuwen.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk