Extra instellingen per artikel

Volgen

 

 

De volgende velden zijn al geïmporteerd vanuit Exact Globe

-    Omschrijving

-    Artikelcode

-    Type

-    Status

Velden die nog ingesteld moeten worden in QicsTime:

Artikelgroep:

Selecteer de artikelgroep waar dit artikel in thuis hoort.

Uitleg:

Dit is een extra veld dat u kunt gebruiken in bijvoorbeeld de factuurlay-out of de rapportages. 

Prijs:

Bij artikelen van het type ‘Uren’ wordt het standaardtarief uit de Algemene Instellingen overgenomen. Voor meer informatie over de tariefstelling per project, zie Hoofdstuk 12. Het werken met projecten in QicsTime

Bij artikelen van het type ‘Verschotten’ wordt de verkoopprijs uit Exact Globe overgenomen.

Kostprijs:

Dit veld is alleen van toepassing wanneer u met de kostenmodule van QicsTime werkt. U kunt hier de kostprijs van een verschotartikel invoeren.

BTW-categorie:

Alleen van toepassing bij Amerikaanse bedrijven. Indien dit voor uw bedrijf van toepassing is, kan dit door een QicsTime consultant worden ingericht.

Toeslag (%):

Wanneer u hier een percentage invult, wordt voor dit artikel (alleen van toepassing bij het type ‘Uren’) een extra regel op de factuur toegevoegd met een toeslag berekend over alle uren die op dit artikel geboekt zijn.

Toeslag artikel:

Dit is het artikel waarop de omzet van de toeslag geboekt wordt.

Voorbeeld van het werken met toeslagen:

Stel, u heeft een artikel ‘Administratie’ en u wilt dat over alle uren die op deze activiteit geschreven worden standaard een toeslag van 8% berekend wordt, bijvoorbeeld voor de dekking van kantoorkosten.

U wilt de omzet van deze toeslag graag op een aparte grootboekrekening terugzien. U kunt hier in Exact Globe bijvoorbeeld een artikel ‘Toeslagen’ voor aanmaken en daar een grootboekrekening aan koppelen.

In QicsTime geeft u bij de activiteit ‘Administratie’ een toeslagpercentage van 10% in en koppelt u het artikel toeslagen.

In het Web worden de verschillende projecten geschreven op het artikel ‘Administratie’.

Een factuurvoorstel kan er dan zo uit komen te zien:

 

 

Aard van de werkzaamheden: 

Standaard bij gebruik in nacalculatieprojecten:

Hier kunt u kiezen of de aard van de werkzaamheden van dit artikel standaard op normaal of op service staat. In Hoofdstuk 6.4. Instellingen die betrekking hebben op het webgedeelte van de applicatie kunt u aangeven of medewerkers zelf de aard van de werkzaamheden mogen aanpassen. 

Standaard bij gebruik in ‘Vast’ projecten:

Hier kunt u kiezen of de aard van de werkzaamheden van dit artikel standaard op normaal of op meerwerk staat. In Hoofdstuk 6.4. Instellingen die betrekking hebben op het webgedeelte van de applicatie kunt u aangeven of medewerkers zelf de aard van de werkzaamheden mogen aanpassen.

Toelichting ‘Aard van de werkzaamheden aanpassen’ 

In QicsTime zijn er twee typen projecten, namelijk nacalculatie en vaste projecten.

Uren die geschreven worden op een regieproject komen terug in de factuurvoorstellen. 

Uren die geschreven worden op een project van het type ‘Vast’ worden geregistreerd op dit project, maar op de factuurvoorstellen komt een vaste met de klant afgesproken prijs te staan. Nu is het mogelijk om hier een uitzondering op te maken. Door de detailinformatie van uw urenboeking in het Web op te vragen, kunt u de aard van de werkzaamheden aanpassen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat uren op een nacalculatieproject niet doorbelast hoeven te worden, maar dat dit ‘service-uren’ zijn. Deze uren zullen dan tegen een nultarief op de factuurvoorstellen komen te staan. Bij urenboekingen op termijnfacturen kunt u aangeven dat deze uren ‘meerwerkuren’ zijn. Deze uren zullen dan behalve op de vaste prijsafspraak ook op de factuurvoorstellen terechtkomen.

Web:

Gebruik in Web:

Indien u dit veld op ‘Ja’ zet, kunnen medewerkers dit artikel zien in het webgedeelte van de applicatie.

Prijswijzigingen toestaan in het web:

Dit veld bepaalt of de medewerker zelf de prijs mag aanpassen in het web. Dit is alleen van toepassing bij artikelen van het type ‘Verschotten’. Als we weer het voorbeeld nemen van de voorrijkosten, dan zou de medewerker zelf de kilometerprijs kunnen aanpassen als het veld ‘Prijswijzigingen toestaan’ op ‘Ja’ staat.

Verzoektype:

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Synergy. 

Grootboekrekeningen: 

Deze velden zijn van toepassing wanneer u met de omzet- of kostenmodule van QicsTime werkt. Om de juiste omzet- en kostenboekingen te maken op projectniveau in Exact Globe hebben we meer grootboekrekeningen nodig dan gekoppeld kunnen worden aan een artikel. Daarom kunnen we in QicsTime per artikel 6 grootboekrekeningen koppelen. De grootboekrekeningen die van belang zijn voor de omzetboekingen worden deels gesynchroniseerd vanuit Exact Globe. De OHW rekening wordt gesynchroniseerd met de Omzetrekening uit Exact globe. De Omzetrekening moet u in QicsTime zelf invullen. De grootboekrekeningen die van belang zijn voor de kostenboekingen worden gesynchroniseerd vanuit Exact Globe. Voor meer informatie m.b.t. de omzet, kosten en intercompany module zie Hoofdstuk 14.1 Grootboekmutaties.

Het tabblad ‘Divisies’:

Op dit tabblad ziet u in welke divisies (administraties) dit artikel bekend is. Voor meer informatie over het werken met meerdere divisies, zie Hoofdstuk 6.7. Werken met (meerdere) divisies en administraties in QicsTime.

Door dubbel te klikken op de divisie kunt u de gegevens per artikel, per divisie bewerken. Hier kunt u een BTW code aan het artikel koppelen. 

Het tabblad ‘Projecten’:

Op dit tabblad kunt u zien op welke projecten dit artikel geboekt mag worden. U kunt vanuit dit scherm ook nieuwe projecten toevoegen. 

Velden die nog ingesteld moeten worden in QicsTime: 

BTW-code:

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer u ‘stand-alone’ met QicsTime werkt. Dus zonder koppeling met een financiële administratie.

In het menu onder uw rechtermuisknop bij artikelen heeft u de volgende opties:

Nieuw:

Met deze optie kunt u een nieuw artikel aanmaken. Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u stand-alone met QicsTime werkt, dus zonder koppeling met een financiële administratie. Wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Exact Globe en/of Synergy, moeten artikelen altijd in Exact Globe of Synergy worden aangemaakt en/of gewijzigd.

Bewerken:

Met deze optie kunt u de gegevens van het geselecteerde artikel bewerken.

Bewerken status:

Met deze optie kunt u in één keer de status van alle geselecteerde artikelen aanpassen.

Artikelen verwijderen:

Met deze optie kunt u een artikel verwijderen. Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u stand-alone met QicsTime werkt, dus zonder koppeling met een financiële administratie. Wanneer u met QicsTime werkt in combinatie met Exact Globe en/of Synergy, moeten artikelen altijd in Exact Globe of Synergy worden verwijderd en/of gewijzigd.

Wanneer u dit niet doet, zal bij de volgende import het artikel opnieuw worden aangemaakt in QicsTime.

Importeren:

Met deze optie kunt u stamgegevens vanuit Exact Globe importeren.

Export XML:

Met deze optie kunt u een XML-bestand van de geselecteerde artikelen aanmaken. Dit importbestand kan door softwareontwikkelaars gebruikt worden om eventueel te importeren in een ander pakket. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het genereren van een XML-bestand, vraag uw QicsTime consultant.

Export lijst naar Excel:

Met deze optie kunt u het huidige overzicht naar Excel exporteren.

Samenvoegen:

Met deze optie kunt u artikelen samenvoegen wanneer u met meerdere divisies werkt. Wij raden u aan het samenvoegen van artikelen alleen in overleg met uw QicsTime consultant te doen.

Refresh:

Hiermee kunt u de gegevens op de pagina vernieuwen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk