Gemiddeld tarief per project

Volgen

Dit rapport laat zien welk uuratrief u realiseert op uw projecten.

Door gebruik te maken van instelling 'Details', kunt u kiezen of u de vergelijking realisatie versus budget van ieder project wel of niet wilt zien. Door te kiezen voor de parameter 'Verbergen', laat u slechts de gerealiseerde waarden zien van ieder project:

 

Door te kiezen voor de parameter 'Tonen', laat u ook het budget en het percentage gereed zien van ieder project:

 

De rapportinstelling 'Status' bepaalt wanneer een bedrag als gefactureerd wordt beschouwd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen alleen volledig verwerkte facturen als gefactureerd te beschouwen. Dat betekent dat bedragen op factuurvoorstellen of op goedgekeurde factuurvoorstellen worden getoond in de kolom ‘te factureren’ in plaats van in de kolom ‘gefactureerd’. Mogelijke instellingen voor de status Gefactureerd zijn:

  • Voorgesteld
  • Goedgekeurd
  • Verwerkt
  • Verstuurd

Het rapport toont voor ieder project de volgende kolommen:

  • Uren: aantal uren geschreven op het project gedurende de geselecteerde periode
  • Gefactureerde termijnen: bedrag dat is gefactureerd aan vaste prijsafspraken of termijnbedragen
  • Gefactureerde uren: bedrag aan uren die zijn gefactureerd
  • Nog te factureren uren: bedrag aan uren die nog gefactureerd moeten worden
  • Tarief (gemiddeld): gemiddeld tarief dat is berekend uit het bedrag dat is of nog wordt gefactureerd en het aantal uren dat is geschreven:

Tarief (Gem) = (Gefactureerde termijnen + Gefactureerde uren + Nog te factureren uren)/Aantal uren

Op detailniveau kunt u zien de budgetten per project en in hoeverre de budgetten (uitgedrukt in een percentage) zijn gerealiseerd. In de laatste kolom kunt u zien welk uurtarief is gebudgetteerd en welk uurtarief (vooralsnog) is gerealiseerd:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk