Het importeren van uw Synergy kalender

Volgen

U heeft de mogelijkheid om uw reeds geplande uren in Synergy als basis te gebruiken voor het invoeren van uw uren in QicsTime. U kunt een planningsverzoek uit Synergy in de webapplicatie importeren in uw weekstaat in QicsTime. Het planningsverzoek dat u hiervoor gebruikt moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor het juist importeren van een verzoek in QicsTime:

  • Het verzoek moet in de categorie ‘Planning’ aangemaakt worden in Synergy. Het menupad voor het onderhouden van verzoektypes is Werkstroom > Onderhoud > Verzoektypes.
  • Het verzoek moet de volgende verplichte velden bevatten: Medewerker, Omschrijving, Relatie, Project, Artikel, Begindatum gepland, Einddatum gepland, Aantal uur gepland. Aanvangstijd gepland, Eindtijd gepland, Begindatum gerealiseerd, Einddatum gerealiseerd, Aantal uur gerealiseerd. Aanvangstijd gerealiseerd, Eindtijd gerealiseerd.
  • Onder het kopje ‘Planning’ moeten medewerker en kalender aangevinkt zijn.
  • Bij de Algemene Instellingen in het menupad Systeem > Algemene Instellingen > Website moet het vinkje ‘Importeren verzoeken toestaan’ aanstaan.

 

 

LET OP: In het webgedeelte van de applicatie kunt u bij ‘Mijn instellingen’ aanvinken of u wilt dat QicsTime een foutmelding geeft bij het importeren van een verzoek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een verzoek heeft aangemaakt in Synergy Enterprise waarvan de combinatie klant–project niet klopt. Het verzoek zal dan niet in QicsTime geïmporteerd worden. U krijgt alleen een foutmelding, wanneer u dit bij ‘Mijn instellingen’ heeft aangevinkt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk