Beschrijving van de processen in QicsTime

Volgen

Nadat alle uren via het Web zijn ingevoerd, kan gestart worden met het accorderen van de uren. Binnen uw organisatie moeten er afspraken gemaakt worden over hoe de uren geaccordeerd gaan worden. Per project, per week door de projectleider of per medewerker, per week door de afdelingshoofden.

Door het accorderen van de uren geeft u aan dat de uren juist geboekt zijn. Met het accorderen van de uren ‘bevriest’ als het ware de productie. Wat u later met de uren tijdens de facturatie doet (doorschuiven, afboeken) heeft geen invloed meer op de productiviteit van een medewerker. 

Tijdens het accorderen van de uren wordt ook het tarief opgehaald van het project. Dus op het moment van accorderen moet u er voor zorgen dat alle tarieven goed zijn ingevoerd. Blijkt tijdens de facturatie dat er verkeerde tarieven gebruikt zijn, dan kunt u de factuurvoorstellen terugdraaien en de uren deaccorderen. U hebt nu de mogelijkheid om de tarieven goed te zetten en de uren opnieuw te accorderen. Hoe het tarief bepaald wordt, kunt u zien op het project, tabblad ‘Uurtarieven’.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk