Instellingen die betrekking hebben op het webgedeelte van de applicatie

Volgen

U kunt de instellingen die betrekking hebben op het webgedeelte van de applicatie aanmaken via het volgende menupad in QicsTime:

Systeem > Algemene Instellingen > tabblad ‘Website’

Uitleg van alle Algemene Instellingen in QicsTime die betrekking hebben op het webgedeelte van de applicatie:  

Algemeen: 

Maak gebruik van Integrated Security:

Indien u deze optie aanvinkt, hebben medewerkers die met hun Windows account zijn ingelogd toegang tot het web, zonder te hoeven inloggen. En indien ze daar rechten toe hebben ook tot het managementgedeelte van de applicatie. Wanneer u geen gebruik maakt van Integrated Security, dan moet u bij de stamgegevens van de medewerker een inlognaam en wachtwoord aanmaken. Dit is in het kort het principe van het werken met Integrated Security. Wij raden u aan om de systeembeheerder van uw organisatie in contact te brengen met een QicsTime consultant om dit verder uit te werken. 

Omschrijving boekingen verplicht:

Indien u deze optie aanvinkt, dan worden medewerkers verplicht gesteld om tijdens het boeken een omschrijving van hun werkzaamheden te geven. Zonder deze omschrijving kan de boeking niet opgeslagen worden.

Urenboekingen in het weekend toestaan:

Indien u deze optie aanvinkt, zijn zaterdag en zondag zichtbaar in het web en kunnen medewerkers hier uren op boeken.

Verschotboekingen toestaan:

Indien u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers verschotten toevoegen aan hun urenboekingen. Voor meer informatie over verschotten, zie Hoofdstuk 2.3. Artikelen aanmaken.

Via het menupad Stamgegevens > Medewerkers kunt u op medewerkerniveau aangeven of een medewerker verschotten mag invoeren via het web. 

Urenboekingen splitsen toestaan:

Met deze optie kunt u, wanneer u een planningsverzoek vanuit Synergy Enterprise geïmporteerd heeft bij het realiseren van de uren de boeking splitsen. Als u bijvoorbeeld 8 uur consultancy gepland had en achteraf zijn dit 6 uur consultancy en 2 uur acquisitie geworden, dan kunt u door de detailinformatie van de urenboeking te openen het verzoek splitsen in meerdere boekingen. 

Onregelmatigheidstoeslagen toestaan:

Indien u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers bij het boeken van de uren zelf aangeven of de uren in een afwijkend tarief vallen, bijvoorbeeld een avondtarief. Voor meer informatie over het aanmaken van onregelmatigheidstoeslagen, zie Hoofdstuk 10.3. Onregelmatigheidstoeslagen aanmaken.  

Aard werkzaamheden toestaan:

Indien u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers (afhankelijk van het projecttype) in het detailscherm van de uren de aard van de werkzaamheden aanpassen naar ‘Service’ of ‘Meerwerk’. Voor meer informatie over ‘de aard van de werkzaamheden’, zie Hoofdstuk 11.1. Extra instellingen per artikel.

Vrijgeven weekstaat door medewerker toestaan:

Indien u deze optie aanvinkt, moeten medewerkers de ingevoerde weekstaat vrijgeven (door middel van een vinkje) voordat de uren geaccordeerd kunnen worden.

Bedragen tonen bij projectbudget informatie:

Met deze optie kunnen medewerkers in het web niet alleen aantallen, maar ook de bedragen van de ingegeven budgetten zien.

Begin- en Eindtijden automatisch vullen:

In het daginvoerscherm in het web heeft u de mogelijkheid om uw weekstaat in tijden te registreren van/tot. Wanneer u er voor kiest om in aantallen in te voeren kan het programma door dit vinkje te zetten zelf de begin- en eindtijden vullen door terug te rekenen vanaf het moment van invoer.

Type accorderen:

Hier geeft u aan of u de uren door de projectleiders of afdelingshoofden wilt laten accorderen. Wanneer u de uren door beiden wilt laten controleren, dan vult u hier niets in. Voor meer informatie over het accorderen van de uren, zie Hoofdstuk 14.1.1. Het accorderen van de uren.

Menuopties:

Weekinvoer toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers in het web gebruikmaken van het weekinvoerscherm voor het invoeren van de uren.

Daginvoer toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers in het web gebruikmaken van het daginvoerscherm bij het invoeren van de uren.

Weekregelinvoer toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers in het web gebruikmaken van het weekregelinvoerscherm bij het invoeren van de uren.

Weekregelinvoer Adv. toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers in het web gebruikmaken van het Advanced weekregelinvoerscherm bij het invoeren van de uren.

Accorderen toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, is het mogelijk voor projectleiders en/of afdelingshoofden om via het web uren van medewerkers te accorderen.

Rapportages toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers, afhankelijk van hun rechten en rollen, rapportages vanuit het web bekijken.

Systeem toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers, afhankelijk van hun rechten en rollen, via systeem bij de stamgegevens van QicsTime komen.

Mijn instellingen toestaan:

Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen medewerkers, afhankelijk van hun rechten en rollen, hun persoonlijke instellingen aanpassen.  

Afsluiten periode: 

Blokkeer het boeken van uren en verschotten voor datum:

Hier kunt u selecteren vanaf welke datum er uren geschreven mogen worden. Medewerkers kunnen dan geen uren/verschotten boeken vóór die datum. Hiermee kunnen financiële periodes afgesloten worden.

Blokkeer het (de)accorderen van uren en verschotten voor datum:

Hier kunt u selecteren vanaf welke datum uren niet meer geaccordeerd of gedeaccordeerd mogen worden. Hiermee voorkomt u dat er nog aanpassingen gedaan kunnen worden in de uren voor een bepaalde periode. Hiermee kunnen financiële periodes afgesloten worden.  

Proxy-instellingen:

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer u in een omgeving werkt waar alleen Synergy Enterprise is geïnstalleerd zonder Exact Globe.

Voor het instellen van een proxy server raden wij u aan om uw systeembeheerder contact op te laten nemen met een QicsTime consultant.

Gebruik proxy:

Wanneer u gebruik wilt maken van een proxy server moet deze optie aangevinkt worden.

QicsTime Web url:

Hier vult u de url in van de QicsTime website. In de meeste gevallen is dit http://SERVERNAAM/QicsTime.

Maximum aantal posts:

Aan te raden aantal posts: 1500. 

Extra ureninvoerveld: 

Deze optie geeft u de mogelijkheid om per geboekte uurregel nog een extra ‘entiteit’ vast te leggen. U kunt dus naast het registreren van een Klant, Project, Artikel, Datum, Medewerker en extra omschrijving nog een veld toevoegen waarop uren vastgelegd kunnen worden. In het menu Systeem > Extra ureninvoerveld kunt u een lijst aanleggen met waarden die geselecteerd kunnen worden. Meer informatie hierover leest u in Hoofdstuk 10.9 Extra ureninvoerveld aanmaken. 

Extra ureninvoerveld gebruiken:

Wanneer u deze optie aanvinkt kunt u via Systeem > Algemene Instellingen een keuzelijst aanmaken.  

Omschrijving:

Hier geeft u de kolomnaam aan die het extra ureninvoerveld krijgt in het web.

Verplicht:

Door deze optie op ‘Ja’ te zetten wordt het extra ureninvoerveld een verplicht veld in het web.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk