Rechten en rollen aanmaken

Volgen

Rechten en rollen aanmaken in QicsTime via het Menupad.

Systeem/Rechten en rollen 

Door het systeem is reeds een aantal rechten en rollen standaard gedefinieerd. De administratorrol bevat alle mogelijke toe te wijzen acties. U kunt zelf nieuwe rollen met acties definiëren en daar medewerkers aan toevoegen.

 

 

Voorbeeld voor het indelen van rechten en rollen 

Administrators

Alle toe te wijzen acties. De medewerkers die u aan deze rol koppelt, hebben alle rechten voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van gegevens in QicsTime. 

Projectmanagers

U kunt projectmanagers bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om alle stamgegevens te bekijken, maar niet aan te passen of te verwijderen. Maar wel de mogelijkheid om te bepalen welke artikelen er op een project geschreven mogen worden en welke medewerkers er op een project mogen schrijven. 

Verder moeten projectmanagers zelf uren en verschotten kunnen boeken, accorderen en deaccorderen. Het moet ook mogelijk zijn voor projectmanagers om rapportages te bekijken voor projecten waar zij projectmanager van zijn. 

Wanneer de projectmanager verantwoordelijk is voor het budget op een project moet hij/zij de budgetten kunnen aanpassen. 

U kunt dan de volgende acties aan de rol projectmanager toewijzen:  

Artikelen bekijken

Activiteitgroepen bekijken.

Activiteithoofdgroepen bekijken.

Afdelingen bekijken

Budgetten aanpassen

Klanten bekijken

Medewerkerfuncties bekijken

Medewerkers bekijken

Productieoverzicht bekijken

Projectartikelen aanpassen

Projecten bekijken

Projectteams aanpassen

Rapporteren

Uren boeken

Uren accorderen

Uren deaccorderen

Verschotten accorderen

Verschotten deaccorderen

Users

Alle overige medewerkers moeten minstens uren kunnen boeken en hun eigen weekstaten kunnen bekijken en printen.  

U kunt dan de volgende acties aan de rol users toewijzen:

Uren boeken en rapporteren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk