Afdelingen aanmaken

Volgen

Afdelingen aanmaken in QicsTime via het Menupad.

Systeem/Afdelingen>rechtermuisknop>Nieuw 

Uitleg van de instellingen per afdeling in QicsTime:

Op het tabblad ‘Algemeen’ kunt u de naam van de afdeling ingeven. De manager die u hieraan koppelt, is van belang bij het accorderen van de uren per medewerker door het afdelingshoofd. 

Op het tabblad ‘Medewerkers’ kunt u de medewerkers zien die aan deze afdeling gekoppeld zijn. Hoe u een medewerker aan een afdeling kunt koppelen, staat in Hoofdstuk 11.4. Extra instellingen QicsTime-medewerkers. Door het aanmaken van afdelingen kunt u rapportages opvragen op afdelingsniveau. Ook kunt u in verschillende schermen gegevens filteren per afdeling.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk