* Het aanmaken van contracten

Volgen

Zo maakt u een contract aan in QicsTime:

Selecteer het tabblad ‘Contracten’.

In dit scherm kunt u ervoor zorgen dat er op basis van een contract automatisch voorschotten gegenereerd worden. U kunt deze optie gebruiken als u bijvoorbeeld jaarlijks of maandelijks dezelfde factuur naar klanten stuurt.

Het invullen van de velden:

Startdatum:

Hier geeft u in vanaf wanneer het contract ingaat (het voorschot zal aangemaakt worden in de maand waarop het contract ingaat).

Einddatum:

Indien u vooraf de einddatum weet, kunt u die vast instellen. Is het een contract dat onbeperkt doorloopt (totdat het opgezegd wordt), dan vult u hier nog geen einddatum in door het vinkje uit te zetten. Wanneer een contract opgezegd wordt, kunt u altijd achteraf nog de einddatum invoeren. De voorschotten die al gegenereerd zijn na de einddatum worden dan vanzelf verwijderd.

Interval:

Bij een interval van 1 zal er maandelijks een factuur gegenereerd worden. Bij een interval van 12 zal er één keer per jaar een factuur gegenereerd worden.

Herinneringstermijn:

Dit is het aantal maanden voor het aflopen van het laatst gegenereerde voorschot dat u een signaal krijgt om nieuwe voorschotten te genereren.

Aantal:

Hier geeft u het aantal in dat u wilt factureren.

Bedrag:

Hier geeft u het bedrag in dat u wilt factureren.

Artikel:

Hier selecteert u het artikel waar de omzet op moet komen. Voor meer informatie over deze artikelen, zie Hoofdstuk 2.3. Artikelen Aanmaken.

Omschrijving:

Hier kunt u een extra omschrijving voor op de factuur ingeven.

Factuurtekst:

Met behulp van de %-tekens kunt u een variabele maand, jaar, begin- of einddatum ingeven.

 

Voorbeeld van het werken met contracten:

U heeft een contract met begindatum 1-5-2005. De einddatum is nog niet bekend. U heeft een interval van 12 ingegeven, dus één factuur per jaar.

Dan vult u bij factuurtekst het volgende in:

Voorschot %JAAR%

Op de factuur in 2005 zal dan komen te staan:

Voorschot 2005

Op de factuur in 2006 zal dan komen te staan:

Voorschot 2006

Enz.

Klik tot slot op de OK-button. U bent nu weer in het tabblad ‘Contracten’.

Klik op de button ‘Opslaan’ om het contract te bewaren.

Wanneer u nu kijkt op het tabblad ‘Voorschotten’, dan ziet u dat er automatisch voorschotten zijn gegenereerd.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk