* Het tabblad ‘Algemeen’

Volgen

Algemeen: 

Categorie:

Hier kunt u selecteren onder welke categorie een project valt. Voor meer informatie over het aanmaken van categorieën, zie Hoofdstuk 10.6. Projectcategorieën aanmaken.

Kostenplaats:

Hier kunt u de kostenplaats van het project selecteren. Voor meer informatie over het aanmaken van kostenplaatsen, zie Hoofdstuk 10.10. Kostenplaatsen aanmaken.

% Gereed

Hier kunt u aangeven voor hoeveel % het project afgerond is. Dit veld kan gebruikt worden in budgetrapportages.

Uitleg:

Hier kunt u extra informatie over het project invoeren die de tijdschrijvers via het web kunnen opvragen.

Factureren:

Factureren:

Indien dit veld op ‘Nee’ staat, worden er geen factuurvoorstellen voor dit project gegenereerd. U kunt dit bijvoorbeeld voor een intern project doen.

Factuurdebiteur gebruiken:

Indien u bij de klant in Exact Globe een factuurdebiteur gekoppeld heeft, dan kunt u hier aangeven of u wilt dat de factuur naar de klant gaat door het veld op ‘nee’ te zetten, of naar de factuurdebiteur door het veld op ‘Ja’ te zetten. Voor meer informatie over het gebruik van factuurdebiteuren, zie Hoofdstuk 2.1. Debiteuren Aanmaken.

Factuurverzamelgroep:

Wanneer u op klantniveau heeft aangegeven dat de projecten voor deze klant verzameld moeten worden, komen in principe alle projecten van deze klant op één factuur (m.u.v. voorschotnota’s).

Op projectniveau kun je een verzamelgroep invoeren. Alle projecten met dezelfde groep komen nu op één factuur.

 

Voorbeeld factuur verzamelgroep:

Klant A (facturen verzamelen staat op ‘Ja’):

Project A – Factuurverzamelgroep 1

Project B – Factuurverzamelgroep 1

Project C – Factuurverzamelgroep 2

Project D – Factuurverzamelgroep 2

Project E – Factuurverzamelgroep 2

De projecten die nu bij elkaar op 1 factuur komen zijn, Project A en B, Project C, D en E en Project F en G. Alle projecten waarbij geen factuurverzamelgroep is ingevoerd, worden ook verzameld.

Verschotten:

Wanneer u deze optie op ‘Ja’ zet, zullen naast de vaste termijnen ook de verschotboekingen op de factuurvoorstellen terechtkomen.

Lay-outvoorstel:

Hier kunt u een afwijkend factuurvoorstel lay-out selecteren specifiek voor dit project.

Standaard factuurtekst:

Hier kunt u een standaard tekst ingeven die op de factuur komt te staan.

Factuur ‘Uw Ref.’ (uw referentie)

Hier kunt u een extra referentie ingeven die op de factuur komt te staan.

Proeffactuur:

Hier kunt u een afwijkende proeffactuur lay-out selecteren, specifiek voor dit project.

Lay-out factuur selecteren:

Hier kunt een afwijkende factuurlay-out selecteren, specifiek voor dit project.

Overig:

Standaard project:

Wanneer dit veld op ‘Ja’ staat, zal in het Web dit project als eerste geselecteerd worden wanneer u de klant gekoppeld aan dit project selecteert.

Gebruik in Web:

Hier kunt u aangeven of de tijdschrijvers dit project kunnen zien in het Web.

Projectteams:

Hier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van projectteams, specifiek voor dit project. Indien u dit veld op ‘Nee’ zet, kunnen alle tijdschrijvers dit project zien in het Web. Indien u dit veld op ‘Ja’ zet, kunnen alle projectleden van dit project het project zien in het Web. U kunt projectleden toevoegen via het tabblad ‘Projectteams’.

Importeer projectleden:

Wilt u voor dit project de projectleden uit Synergy importeren, of maakt u de projectleden in QicsTime aan? Indien u de projectleden in QicsTime aanmaakt, zet dit veld dan op ‘Nee’.

Begin / einddatums

Wilt u per projectlid gebruik maken van een begin- en einddatum waartussen deze medewerker lid is van het project?


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk