Delegatie instellen

Volgen

Met delegatie kunt u medewerkers toestemming geven om met uw rechten gebruik te maken van QicsTime.

Delegaties instellen via het volgende menupad in QicsTime:

Delegatie > Mijn delegatie

In het overzicht ‘Mijn delegatie’ ziet u in de rij ‘Gedelegeerd aan medewerker’ welke medewerkers u toestemming heeft gegeven om onder uw naam in te loggen.

In de rij ‘Gedelegeerd door medewerker’ ziet u welke medewerkers u toestemming hebben gegeven om onder hun naam in te loggen.

Voorbeeld: U bent als projectmanager aan een aantal projecten gekoppeld. Normaal gesproken accordeert u altijd de uren die op deze projecten geboekt zijn. Tijdens uw vakantie delegeert u deze taak aan een van uw collega’s.

Delegaties instellen via het volgende menupad in QicsTime:

Delegatie > Overzicht delegatie

In het overzicht delegatie ziet u een overzicht van medewerkers. In de kolom ‘Gedelegeerde medewerkers’ ziet u welke medewerkers hij/zij toestemming heeft gegeven om onder zijn/haar naam in te loggen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk