Projecten aanmaken in Synergy Enterprise

Volgen

Projecten aanmaken via het volgende menupad in Synergy Enterprise:

Projecten/Invoer/Project 

Voorwaarden voor het juist importeren van de gegevens uit Synergy Enterprise naar QicsTime:

 • Het projecttype moet van het type ‘Vast’ of ‘Nacalculatie’ zijn.
 • De status van het project moet ‘Actief’ zijn.
 • Er moet een debiteur met de status ‘actief’ aan gekoppeld zijn.
 • Er moet een projectmanager aan het project gekoppeld zijn. De projectmanager kan uren accorderen, factuurvoorstellen goedkeuren en projectleden aan een project toevoegen.

Bij het aanmaken van de projecten kunt u alvast rekening houden met de volgende punten:  

 • Een project van het type ‘Vast’ heeft de volgende eigenschappen: 
 • De uren die op dit project geschreven worden, worden niet één op één doorbelast. In QicsTime kunt u termijnen op deze projecten aanmaken op basis waarvan een factuur kan worden gegenereerd. De gewerkte uren worden wel op het project geregistreerd.

Een project van het type ‘Nacalculatie’ heeft de volgende eigenschap:

De uren op dit project worden tegen een door u, in QicsTime, ingegeven tarief gefactureerd. 

Door de volgende stappen te volgen kunt u een project aanmaken in Synergy Enterprise:  

 1. Selecteer het type ‘Vast’ of ‘Nacalculatie’
 2. Afhankelijk van wat u heeft ingesteld bij Projecten>onderhoud>instellingen kunt u
 3. handmatig een projectcode ingeven of wordt er automatisch een code gegenereerd.
 4. Koppel de relatie
 5. Koppel een projectmanager.
 6. Geef een begin- en einddatum in voor het project.
Alle overige velden bij het aanmaken van een debiteur zijn niet van belang voor de werking van QicsTime. Voor het gebruik van andere functionaliteiten van deze module verwijzen wij u naar uw Exact-dealer.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk