Gebruik Exact Valutacodes en Koers

Volgen

In QicsTime legt u per divisie (administratie) één valuta vast. Dat betekent dat alle tarieven die in deze divisie gekoppeld worden aan projecten, artikelen, medewerkers en klanten, in de valuta van de divisie worden vastgelegd.

Stel dat dit de Euro is: In QicsTime registreert u de tarieven in Euro's en ook de standaardvaluta van uw administratie is de Euro. Wanneer u een klant toch wilt factureren in een andere valuta dan de Euro, bijvoorbeeld in US Dollars, zijn er 2 mogelijkheden: 

  1. De omrekening van Euro's naar Dollars doen we alleen op de lay-out. In dat geval krijgt de klant op zijn factuur netjes de Dollarbedragen te zien, maar staat de factuur als openstaande post in Exact in Euro's. De omrekening doen we in dit geval dus alleen op de factuurlay-out, in Exact staat alle factuurinformatie in Euro's.
  2. We kijken tijdens het exporteren in Exact naar de valutacode die aan de klant gekoppeld is en zoeken de actuele wisselkoers van de US Dollar op in Exact. Dit zorgt er voor dat de factuur en de openstaande post in Exact geregistreerd wordt in Dollars en dit ook zo op de factuurlay-out wordt gepresenteerd. Aangezien de standaardvaluta in die administratie in Euro's is, biedt Exact standaard de mogelijkheid om de vordering zowel in Euro's als in Dollars op te vragen.

Indien u volgens optie 2 wilt gaan werken, moet u het volgende doen:

Pas uw factuurlay-out voor proef- en definitieve facturen aan zodat deze om kan gaan met de nieuwe systematiek. (Hiervoor heeft u kennis van Crystal Reports en tools nodig. Uiteraard kan Qics of uw dealer deze aanpassingen ook voor u maken.)

Ga naar QicsTime > Systeem > Algemene Instellingen > Divisies (bewerken), tabblad 'exporteren'. Zet een vinkje bij de instelling ‘Gebruik Exact valutacode en koers’.

Belangrijk: bewaar de oude lay-out goed zodat u historische facturen nog met die lay-out op kunt vragen. Maak onder Systeem > Factuurlay-outs een koppeling aan naar deze oude factuurlay-out.

Om toch meerdere valuta's te ondersteunen kunt u via de Algemene Instellingen aangeven dat u bij het aanmaken van de factuurregels de valutacode en koers gekoppeld aan de klant in Exact Globe wilt overnemen. De bedragen in QicsTime zijn gewoon in de valuta van de divisie, maar bij het aanmaken van de factuurregels wordt de valuta gekoppeld aan de klant overgenomen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk