Toevoegen van maatwerk rapportages

Volgen

 

Rapportages

In dit scherm heeft u de beschikking over een aantal standaardrapportages met uitgebreide filtermogelijkheden. Op verzoek kunnen wij ook specifieke rapportages voor uw bedrijf ontwikkelen en deze integreren in QicsTime.

U heeft via de mail bestanden met de extensie ‘rdlc’ ontvangen.

Dit zijn voor u in Reporting Server ontwikkelde maatwerkrapportages. Om deze rapportages toe te voegen aan uw standaardrapportages in QicsTime Mangement en QicsTime Web kunt u het volgende doen:

QicsTime Management 

Blader naar de directory waar QicsTime geïnstalleerd is. Dit kan locaal op uw werkstation zijn of op een terminal server. Ook is het mogelijk dat in QicsTime Management een directory op het netwerk is opgegeven waar alle rapportages staan. Of dit het geval is kunt u controleren via Systeem > Algemene Instellingen > rapporten > netwerk locatie.

Standaard is dit de installatie directory van de QicsTime software:

De Nederlandse rapporten staan in deze directory: 

C:\Program Files\QICS\QicsTime Management\RDLC\nl-NL

De Engelse rapporten staan in deze directory:

C:\Program Files\QICS\QicsTime Management\RDLC\en-US

Onder het mapje NL treft u de volgende structuur aan:

01 Uren per medewerker

02 Managementinfo

03 Onderhanden werk

04 Uren en verschotten per klant

05 Stambestanden

06 Redenen bij- en afboekingen

07 Contracten

Deze structuur komt overeen met die in QicsTime management onder rapportages.

U kunt het rapport dat u zojuist ontvangen heeft via de mail toevoegen aan een bestaande map of een nieuwe ‘klantspecifieke map aanmaken’ bijvoorbeeld:

00 ‘Uw Bedrijfsnaam’ specifiek

Sla nu de bestanden die u via de mail ontvangen heeft op in de gewenste map       Herhaal de bovenstaande punten eventueel voor engelse rapportages.

QicsTime Web

Blader naar de directory waar QicsTime Web geïnstalleerd is op de webserver. 

Standaard is dit de installatie directory van de QicsTimeWeb software:

De Nederlandse rapporten staan in deze directory:

C:\Inetpub\wwwroot\QicsTime\RDLC\nl-NL     

De Engelse rapporten staan in deze directory:

C:\Inetpub\wwwroot\QicsTime\RDLC\en-US     

Onder het mapje NL treft u de volgende structuur aan:

01 Medewerker

02 Klantmanager

03 Projectmanager

04 Afdelingshoofd

05 Admin

Deze structuur wijkt af van de structuur in QicsTime Management.

Per rol hebben wij een selectie gemaakt van rapportages.

Een medewerker kan bijvoorbeeld alleen zijn eigen weekstaten zien en een projectmanager alle projectrapportages voor zijn/haar projecten.

In de Admin map treft u alle rapportages aan die ook in QicsTime Management staan.

Eventueel kunt u zelf de inhoud van de mappen wijzigen. Door een rapport van het ene mapje naar het andere te kopiëren. Let wel op bij een update van QicsTime Management zal dit weer worden overschreven.

Het maatwerkrapport dat u zojuist via de mail ontvangen heeft kunt u voor iedere gewenste rol beschikbaar maken door naar de verschillende mapjes te kopiëren.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk