Overzicht onderhandenwerk

Volgen

Overzicht opvragen van het onderhandenwerk via het volgende menupad in QicsTime:

Factureren > Overzicht onderhandenwerk.

In dit overzicht ziet u het saldo OHW per project of per klant, per periode.

Maand:

Periode 1 t/m 12.

Begin

Openstaand bedrag aan het begin van de te factureren maand = eindsaldo vorige maand.

Voorschotten en voorschotregels kunnen in een negatief beginsaldo resulteren!

Productie

Uren * tarief (nacalculatie projecten)

Toeslagen

Verschotten (nacalculatie & vaste projecten)

Termijnen (fixed fee)

Meerwerk (vaste projecten)

Service (nacalculatieprojecten)

Doorgeschoven

Doorgeschoven factuurregels van de vorige maand.

Gefactureerd

Werkelijk gefactureerd bedrag.

Bijboeking

Positieve aanpassing van factuurregels.

Werkelijk – oorspronkelijk bedrag

Afboeking

Negatieve aanpassing van factuurregels

Service

Werkelijk – oorspronkelijk bedrag

Doorschuiven

Doorgeschoven factuurregels.

Productie-info

Uren * tarief (vaste projecten)

Kostprijs

Uren * intern tarief (nacalculatieprojecten)

Verschotten 

Eind

Begin +

Productie +

Doorgeschoven +

Bijboeking –

Afboeking –

Doorschuiven –

Gefactureerd =

Eindsaldo

De kolommen ‘Productie’ en ‘Kostprijs’ worden gevuld op het moment dat er uren en/of termijnen geaccordeerd worden. 

De overige kolommen worden gevuld bij het accorderen van de factuurvoorstellen.

Uiteraard wordt bij het terugdraaien van een factuurvoorstel of het deaccorderen van uren het OHW opnieuw berekend.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk