Het accorderen van de uren

Volgen

Overzicht van de uren en verschotten per week opvragen via het volgende menupad in QicsTime: 

Productie > Uren en verschotten per week: 

Hier kunt u per afdeling zien hoeveel uur er voor de geselecteerde week geschreven is per medewerker. De kleur van het totaal aantal uren geeft aan of een medewerker voldoende uren heeft ingevoerd. Het aantal uren per week per medewerker stelt u in bij de stamgegevens van de medewerker. 

Wanneer u ervoor gekozen heeft dat medewerkers hun uren eerst moeten vrijgeven alvorens ze geaccordeerd kunnen worden, ziet u in dit overzicht ook of de weekstaat wel of niet is vrijgegeven. 

- Rood:     De medewerker heeft minder uren geschreven dan zijn/haar rooster

                 aangeeft. 

- Blauw:   De medewerker heeft meer uren geschreven dan zijn/haar rooster

                aangeeft. 

- Zwart:   De medewerker heeft precies het aantal uur geschreven dat zijn/haar 

                rooster aangeeft. 

Dit scherm is één van de mogelijkheden om de uren te accorderen of te controleren of alle uren al zijn ingegeven. Aan de kleur van de vakjes ziet u de status van de uren. 

- Wit:       Deze uren zijn nog niet geaccordeerd. 

- Geel:      Een deel van deze uren is geaccordeerd. 

- Blauw:   Deze uren zijn geaccordeerd.

Zo kunt u een reeks van data selecteren:

U kunt uw linkermuisknop aanklikken en vervolgens slepen om een selectie te maken.

Via het snelmenu onder uw rechtermuisknop kunt u zien wat de opties zijn.

Accorderen:

Hiermee accordeert u alle uren in de selectie. Zodra u de uren geaccordeerd heeft kunnen de medewerkers deze uren niet meer aanpassen in het Web.

Deaccorderen:

Hiermee maakt u het accorderen van alle uren in de selectie weer ongedaan. Zodra u de uren gedeaccordeerd heeft, kunnen ze ook weer aangepast worden in het Web.

Selecteer alles:

Selecteer alle uren voor deze afdeling. 

Open weekstaat:

Voor meer gedetailleerde informatie over de uren in deze week. Hier kunt u ook zien wat de status van de uren is. Geïmporteerd houdt in dat de uren niet handmatig ingevoerd zijn, maar geïmporteerd vanuit de Synergy kalender.

Vrijgeven weekstaat:

Hiermee kunt u de uren in de selectie vrijgeven. Wanneer u er voor gekozen heeft de uren eerst te laten vrijgeven door de medewerkers dan kunnen uren niet geaccordeerd worden zonder dat ze zijn vrijgegeven. Het is mogelijk om dit te ‘overrulen’ en alsnog de uren voor de medewerker vrij te geven. 

Vrijgeven ongedaan maken:

Hiermee kunt u het vrijgeven van uren ongedaan maken voor de selectie. 

Print:

Hiermee kunt u dit scherm afdrukken.

Exportlijst naar Excel:

Hiermee kunt u de uren van deze week naar Excel exporteren.

Refresh:

Hiermee kunt u de gegevens op de pagina vernieuwen.

Overzicht van de uren en verschotten per project opvragen via het volgende menupad in QicsTime:

Productie > Uren en verschotten per project:

In dit scherm kunt u verschillende filters gebruiken, waardoor u vanuit verschillende invalshoeken de uren kunt accorderen. Door een andere lay-out te selecteren kunt u kiezen of u de uren per project per medewerker, per project per week, per medewerker per week of per week per medewerker wilt zien.

Door op het plusje te klikken, kunt u verder inzoomen voor gedetailleerdere informatie.

Verder kunt u nog filteren op Manager, Project, Klant, Medewerker, Jaar, Week, Status, Klantcategorie of Type. 

Via het snelmenu onder uw rechtermuisknop kunt u het detailscherm of budgetinformatie opvragen. In het detailscherm kunt u onder ‘Acties’ zien door wie en wanneer de uren geaccordeerd zijn. 

U kunt het overzicht ook naar Excel exporteren.

Overzicht voor de controle van de uren per week opvragen via het volgende menupad in QicsTime:

Productie > Controle uren per week 

In dit scherm kunt u voor een aantal weken zien of het juiste aantal uren geboekt is.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk