Instellingen die betrekking hebben op Synergy Enterprise

Volgen

U kunt de instellingen die betrekking hebben op Synergy Enterprise via het volgende menupad in Qics Time:

Systeem > Algemene Instellingen > tabblad Synergy

Synergy Administratie: 

Administratie:

Wanneer u een koppeling tot stand wilt brengen tussen uw planning in Synergy en QicsTime, dan kunt u hier uw Synergy administratie selecteren. 

Uur verzoeken: 

Importeren verzoeken toestaan:

Door deze optie aan te vinken geeft u medewerkers de mogelijkheid om hun Synergy planning in QicsTime te importeren. 

Aanmaken verzoeken tijdens boeken:

Met deze optie worden er verzoeken in uw Synergy planning aangemaakt op basis van gerealiseerde uren. 

Standaard verzoektype:

Koppel hier het verzoektype dat u wilt gebruiken in Synergy voor het aanmaken van planningsverzoeken op basis van de gerealiseerde uren die u in QicsTime invoert. 

Verwijderen verzoeken toestaan:

Wanneer u de deze optie aanvinkt, kunt u uren die geïmporteerd zijn vanuit Synergy verwijderen uit uw QicsTime weekstaat zonder het verzoek in Synergy te verwijderen. 

Bij splitsen van een urenboeking alle omschrijvingen opslaan in één verzoek:

Wanneer u een planningsverzoek heeft geïmporteerd in QicsTime en de werkelijke uren blijken anders te zijn dan de geplande uren, kunt u de boeking splitsen. U hebt bijvoorbeeld

8 uur gepland voor consultancy, maar in werkelijkheid heeft u 4 uur besteed aan consultancy en 4 uur aan acquisitie. In Synergy blijft het planningsverzoek in één verzoek staan. 

Tarief wegschrijven in verzoek:

Met deze optie kunt u het tarief wegschrijven in het Synergy verzoek op basis van gerealiseerde uren. 

Status bij accorderen:

Hier kunt u aangeven welke status uw verzoek in Synergy moet krijgen nadat de uren in QicsTime zijn geaccordeerd. 

Status bij deaccorderen:

Hier kunt u aangeven welke status uw verzoek in Synergy moet krijgen nadat de uren in QicsTime zijn gedeaccordeerd.

Gebruik QPlanner:

Deze optie is van toepassing wanneer u werkt in combinatie met QicsPlanner en uren registreert op taakniveau. 

Verschot verzoeken: 

Importeren verzoeken toestaan:

Door deze optie aan te vinken geeft u medewerkers de mogelijkheid om verschotten uit hun Synergy planning in QicsTime te importeren.

Aanmaken verzoeken tijdens boeken:

Met deze optie worden er verzoeken in uw Synergy planning aangemaakt op basis van gerealiseerde verschotten. 

Standaard verzoektype:

Koppel hier het verzoektype dat u wilt gebruiken in Synergy voor het aanmaken van planningsverzoeken op basis van de gerealiseerde verschotten die u in QicsTime invoert. 

Verwijderen verzoeken toestaan:

Wanneer u de deze optie aanvinkt, kunt u verschotten die geïmporteerd zijn vanuit Synergy verwijderen uit uw QicsTime weekstaat zonder het verzoek in Synergy te verwijderen. 

Status bij accorderen:

Hier kunt u aangeven welke status uw verzoek in Synergy moet krijgen nadat de verschotten in QicsTime zijn geaccordeerd. 

Status bij deaccorderen:

Hier kunt u aangeven welke status uw verzoek in Synergy moet krijgen nadat de verschotten in QicsTime zijn gedeaccordeerd.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk