Handmatig importeren van de stamgegevens uit Exact Globe of Synergy in QicsTime

Volgen

Naast het automatisch synchroniseren van gegevens uit Exact Globe of Synergy kunt u er ook voor kiezen om handmatig een import van de gegevens te doen.

Stamgegevens importeren via het volgende menupad in QicsTime:

Menupad: Stamgegevens. Kies vervolgens voor Klanten, Projecten, Medewerkers of Artikelen (het maakt niet uit welke van deze u kiest; u komt uiteindelijk in hetzelfde scherm). Ga vervolgens met uw muisaanwijzer in het midden van het scherm staan en klik op uw rechtermuisknop, kies nu voor de optie ‘Importeren’.

Uitleg van de instellingen voor het importeren van stamgegevens uit Exact Globe of Synergy:

Selecteer Divisie:

Hier kunt u de divisie (administratie) selecteren van waaruit u de stamgegevens wilt importeren. Wanneer u volgens ‘Integrated Scenario’ werkt, kunt u hier de Exact Globe of Synergy administratie koppelen.

Status nieuwe items:

U kunt ervoor kiezen om bij het importeren van projecten deze eerst de status ‘Geïmporteerd’ te geven. Zo kunt u in het overzicht van de projecten gemakkelijk zien welke projecten nieuw geïmporteerd zijn en welke projecten u dus nog verder in moet richten.

Standaardwaarden voor nieuwe Klanten, Medewerkers, Projecten en Artikelen:

Hier kunt u de standaardwaarden ingeven voor nieuwe Klanten, Medewerkers, Projecten en Artikelen die nu klaarstaan om te importeren. Deze standaardwaarden worden aan de geïmporteerde gegevens van Exact Globe toegevoegd en kunnen naderhand bij het onderhouden van de stamgegevens in QicsTime worden aangepast.

Uitleg van de mappenstructuur (links onder in het scherm) bij het importeren van de stamgegevens uit Exact Globe of Synergy.

Voor alle mapjes Klanten, Projecten, Medewerkers en Artikelen staat een plusje. Door hierop te klikken, ziet u onderstaande menustructuur. In onderstaande uitleg hebben we als voorbeeld het importeren van projecten genomen, maar dit geldt ook voor Klanten, Medewerkers en Artikelen.

Nieuw

Hier ziet u alle projecten uit Exact Globe of Synergy die nog niet voorkomen in de QicsTime database.

Veranderd

Hier ziet u alle projecten uit Exact Globe of Synergy die al wel voorkomen in de QicsTime database, maar waar iets aan is veranderd.

Niet veranderd

Hier ziet u alle projecten uit Exact Globe of Synergy die in beide databases op dezelfde manier bekend zijn.

Verwijderd

Hier ziet u alle projecten die verwijderd zijn uit Exact Globe of Synergy, maar die nog wel in de database van QicsTime staan.

Niet importeren

Indien u een project niet wilt importeren dan heeft u onder uw rechtermuisknop de optie ‘Uitsluiten van import’. De projecten worden dan tijdelijk in dit mapje geplaatst en komen bij de volgende import weer bij nieuw te staan.

Nooit importeren

Indien u een project voorgoed wilt uitsluiten van import, dan heeft u onder uw rechtermuisknop de optie ‘Voorgoed uitsluiten van import’. De projecten worden dan in dit mapje geplaatst. Dit project wordt dan niet meer aangeboden voor import. U kunt de projecten nog wel zien en, indien gewenst, opnieuw toevoegen aan de import (met de rechtermuisknop).

De onderstaande waarden worden bij import met elkaar vergeleken:

Wanneer u een van deze velden wilt aanpassen, kunt u dit het beste in Exact Globe of Synergy doen en dan de gegevens opnieuw importeren. U ziet de gewijzigde Klanten, Projecten, Medewerker en Artikelen dan in het mapje ‘veranderd’ bij het importeren. Wanneer u de wijziging alleen in QicsTime doet, dan zal deze wijziging bij de volgende import weer worden overschreven door de waarde uit Exact Globe of Synergy. Wanneer u in Synergy met de QicsTime knop heeft aangegeven dat u automatisch wilt synchroniseren, zullen de wijzigingen automatisch worden doorgevoerd. U hoeft dus geen handmatige import te doen.

Klanten:

Naam

Debiteurencode

Factuurdebiteur

Status

Debcode in Divisie

Adres 1

Adres 2

Plaats

Postcode

Provincie

Land

Factuuradres 1

Factuuradres 2

Factuurplaats

Factuurpostcode

Factuurprovincie

Factuurland

Klantmanager

 

Projecten: 

Projectnummer

Projectnaam

Projecttype

Klant

Status

Projectmanager

Projectnummer in Divisie

Kostenplaatscode

Projectleden

 

Medewerkers: 

Res nummer

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Straat

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Uren per week

Status

Res nummer in Divisie

Gebruikersnaam

Kostenplaatscode

 

Artikelen: 

Artikelcode

Omschrijving

Artikel Type

Algemene Prijs

Artikelprijs

Artikelcode in Divisie

Status

Artikel BTW-categorie

Artikel kostprijs

OHW rekening

Kostenrekening

Dekkingsrekening

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk