Artikelen aanmaken

Volgen

Artikelen aanmaken via het volgende menupad in Exact Globe:

Projecten > Artikelen > Uren

Projecten > Artikelen > Artikelen

Uurartikelen:

Dit zijn de artikelen waar straks de gewerkte uren op geboekt gaan worden.

Artikelen:

Dit zijn artikelen (verschotten) die aan de weekstaat kunnen worden toegevoegd, zodat ze naast de uren gefactureerd kunnen worden. Denk hierbij aan reiskosten of trainingsmateriaal. Bij het aanmaken van termijnfacturen wordt ook gebruikgemaakt van deze artikelen. In QicsTime worden deze artikelen ‘verschotten’ genoemd. 

Voor een voorbeeld van het gebruik van Uurartikelen en Artikelen in het web zie figuur1.

 

Voorwaarden voor het juist importeren van de gegevens uit Exact Globe naar QicsTime:

  • De artikelen moeten de status ‘Actief’ hebben.
  • De artikelen moeten van het type ‘Standaard’ of ‘Arbeidsuur’ zijn.

De volgende instellingen moeten gemaakt worden bij uurartikelen:

Attributen aanvinken: 

  • Tekst
  • Verkoop

Belasting: 

Koppel hier de BTW-code.

Verkoopeenheid:

Selecteer de verkoopeenheid ‘Hour’ (u kunt hier zelf eventueel een nieuwe verkoopeenheid aanmaken).

Financieel:

Het koppelen van de juiste grootboekrekeningen.

De volgende instellingen moeten gemaakt worden bij gewone artikelen:

Attributen aanvinken:

  • Tekst
  • Verkoop
  • Deelbaar

Verkoopeenheid:

Maak een verkoopeenheid van het type overig aan.

BTW-code verkoop:

Koppel hier de BTW-code.

Verkoopprijs:

U kunt hier vast een verkoopprijs aan het artikel meegeven. Deze prijs kan, indien gewenst, nog aangepast worden tijdens het urenboeken of het aanmaken van termijnfacturen.

Financieel:

Het koppelen van de juiste grootboekrekeningen.

Vanuit QicsTime worden facturen aangemaakt in Exact Globe. De facturen worden verwerkt in Exact Globe. Vervolgens wordt er een boeking in het verkoopboek aangemaakt. Voor het werken met een standaard inrichting van QicsTime is het alleen van belang welke omzetrekening u hier aan koppelt. Wanneer u de omzet en de kostenmodule van QicsTime gebruikt zijn ook de andere grootboekrekeningen van belang.

Bij het aanmaken van de artikelen kunt u alvast rekening houden met de volgende punten:

De BTW:

De BTW-code die hier gekoppeld wordt, komt op de factuur mits er bij de debiteur een afwijkend percentage is gekoppeld.

Bij het aanmaken van de factuurregels en de daarbij behorende BTW kijkt Exact Globe naar de BTW-code die op artikelniveau gekoppeld is. U moet hier een percentage exclusief koppelen. De prijzen die u in QicsTime invoert zijn namelijk zonder BTW. Wanneer u op debiteurniveau geen afwijkingen vastlegt, zal het BTW-percentage dat u aan het artikel gekoppeld heeft, worden doorbelast. Geeft u bijvoorbeeld bij een debiteur aan dat deze niet BTW-plichtig is en u koppelt een code van 0%, dan zal er bij deze klant geen BTW in rekening gebracht worden.

 

Alle overige velden bij het aanmaken van een artikel zijn niet van belang voor de werking van QicsTime. Voor het gebruik van andere functionaliteiten van deze module verwijzen wij u naar uw Exact-dealer.

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk