Projecten aanmaken

Volgen

Projecten aanmaken via het volgende menupad in Exact Globe:

Projecten/Projecten/Onderhouden 

Voorwaarden voor het juist importeren van de gegevens uit Exact Globe naar QicsTime:

  • Het projecttype moet van het type ‘Vast’ of ‘Nacalculatie’ zijn.
  • De status van het project moet actief zijn.
  • Er moet een debiteur met de status ‘Actief’ aan gekoppeld zijn.
  • Er moet een projectmanager aan het project gekoppeld zijn. De projectmanager kan uren accorderen, factuurvoorstellen goedkeuren en projectleden aan een project toevoegen.
  • De projectmanager moet al bekend zijn als medewerker in QicsTime.

Bij het aanmaken van de projecten kunt u alvast rekening houden met de volgende punten:  

Een project van het type ‘Vast’ heeft de volgende eigenschappen:

  • De uren die op dit project geschreven worden, worden niet één op één doorbelast. In QicsTime kunt u termijnen op deze projecten aanmaken op basis waarvan een factuur kan worden gegenereerd. De gewerkte uren (productie) worden wel op het project geregistreerd, maar er wordt geen factuurvoorstel gegenereerd van de geboekte uren.
  • De kostenplaatsen die u in Exact Globe heeft aangemaakt, kunt u ook in QicsTime gebruiken. Voor meer informatie over het aanmaken van kostenplaatsen in QicsTime, zie Hoofdstuk 10. Kostenplaatsen aanmaken.

Een project van het type ‘Nacalculatie’ heeft de volgende eigenschappen:

De uren op dit project worden tegen een door u, in QicsTime, ingegeven tarief gefactureerd.

Door de volgende stappen te volgen kunt u een project aanmaken in Exact Globe: 

1) Selecteer het type ‘Vast’ of ‘Nacalculatie’.

     <TAB> 

2) U krijgt nu de vraag: ‘Vanuit order aanmaken’.

     <JA> 

3) Selecteer de debiteur voor wie u het project wilt aanmaken.  

4) In het veld ‘Verkoopordernummer’ kunt u zelf een projectnummer ingeven of 

    dit door het systeem automatisch laten genereren. 

5) Ga in de eerste regel in de kolom ‘Artikel’ staan.

     <TAB> 

6) U krijgt nu een scherm met ‘Tekstregel invoeren’.

     Voer een willekeurige tekst in (deze tekst komt niet terug op de factuur).  

7) U kunt de order nu afsluiten.

     U bent nu terug in het scherm ‘Projecten onderhouden’.  

8) Bij omschrijving staat nu de projectcode, u kunt deze vervangen door de

    projectnaam.  

9) U kunt nu het project afsluiten.

Alle overige velden bij het aanmaken van een project zijn niet van belang voor de werking van QicsTime. Voor het gebruik van andere functionaliteiten van deze module verwijzen wij u naar uw Exact-dealer.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk