Facturen printen

Volgen

De facturen printen via het volgende menupad in QicsTime:

Factureren > Facturen Printen. 

Nadat de facturen in Exact Globe definitief verwerkt zijn, kunt u de facturen afdrukken vanuit QicsTime bij facturen printen. 

U heeft verschillende mogelijkheden om de facturen te filteren. Wanneer u filtert op de datum waarop de facturen zijn afgedrukt in Exact Globe, krijgt u een overzicht van alle facturen van die dag. 

Via het snelmenu onder uw rechtermuisknop kunt u de facturen afdrukken of een schermvoorbeeld opvragen. Bij het afdrukken kunt u aangeven of u de facturen gewoon wilt printen, definitief wilt printen of dat u de facturen als definitief geprint wilt markeren.

NULL printer in QicsTime

QicsTime kan geïntegreerd werken met Exact Globe. Dit betekent dat u stamgegevens aanmaakt in Globe en die importeert of synchroniseert naar QicsTime. Na het boeken van de uren en verschotten en het genereren van de facturen etc., worden uiteindelijk de facturen defintief gemaakt door ze te exporteren naar Exact. Deze facturen zijn dan weer zichtbaar bij Facturen Printen of bij Facturen per Klant.

Het verschil tussen deze twee schermen is dat Facturen Printen rechtstreeks naar Globe kijkt en dat Facturen per Klant naar alle data in QicsTime kijkt. Bij Facturen Printen ziet u dus alleen definitieve facturen. Bij Facturen per Klant ziet u alle voorstellen, ongeacht de status (on(geaccordeerd)) of welke bewerkingen op het voorstel zijn gedaan. In dit scherm zijn kolommen toegevoegd waaraan u kunt zien of het voorstel is geaccordeerd, geëxporteerd en op welke datums dit heeft plaatsgevonden of zelfs wat het factuurnummer is in Globe als de factuur definitief is gemaakt.

Bij het exporteren van facturen naar Exact, is het standaard dat de factuur direct wordt afgedrukt. Bij het verwerken van een groot aantal facturen, levert dat een heleboel onnodige of ongewenste afdrukken op. Om dit te vermijden, kunt u het afdrukken door een zogeheten NULL printer te laten doen. Het voordeel hiervan is, dat er wel een printopdracht wordt gegeven, maar dat er geen afdruk op papier wordt gemaakt.   Hieronder vindt u een beschrijving voor het aanmaken van een NULL printer (Windows XP) :

U maakt een nieuwe printer aan met behulp van (start | printer en faxapparaten | aanmaken printer). U krijgt het onderstaande informatiescherm te zien. Na het lezen van dit scherm kunt u de installatie vervolgen met de knop NEXT / Volgende.

 

In het onderstaande scherm geeft u aan dat het een locale printer is (bovenste optie) en de optie “Automatisch detecteren van mijn Plug and Play apparaten” zet u uit.U kunt de wizard vervolgen met de knop NEXT / Volgende.

 

U kiest in het volgende scherm dat u een nieuwe poort/port wilt aanmaken (onderste optie).U vervolgt de wizard met de knop NEXT / Volgende.

 

Na de klikken op de knop krijgt u een pop-up scherm (zie onderstaande illustatie) met daarin een invoerveld voor de nieuwe port. U vult daar de naam NULL in en klikt op de knop OK.

Daarna dient u aan te geven welke printer-driver u wilt gebruiken. U kiest voor de leverancier / manufacturer ‘Generic’ / ‘Algemeen’ en voor de printer ‘Generic / Text only’ / ‘Algemeen / Tekst’.

 

Als printernaam geeft u NULL en u geeft aan dat het niet uw standaard printer (default printer) is. U vervolgt de wizard met de knop NEXT / Volgende.

 

Met de bovenste optie ‘do not share this printer’ kunt u aangeven dat u de printer niet wilt delen. U vervolgt de wizard met de knop NEXT / Volgende.

 

U hoeft geen testpagina af te drukken dus kies No/Nee en klik op de knop NEXT / Volgende.

 

Beeindig de wizard met de knop FINISH/Klaar.

 

Om de nieuwe NULL printer te kunnen gebruiken, dient u de printer in te stellen in uw Exact pakket. Dit kunt u doen met behulp van menu (bestand | formulierenprinter).

Selecteer in het volgende scherm de optie Facturen, selecteer bij de printer de nieuw aangemaakte NULL printer en druk op Bewaren.

Deze printer wordt nu gebruikt bij het exporteren naar Exact en er zullen dus geen papieren afdrukken meer gemaakt worden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk