2012-07 Servermigratie

Volgen

Servermigratie

Let op: Deze informatie kan interessant zijn voor uw systeembeheerder. U kunt deze nieuwsbrief doorsturen of wij kunnen uw systeembeheerder aanmelden voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan via onze website op onze website.

QicsTime bestaat uit een web- en een Windows-applicatie. Deze applicaties hoeven niet op één server geïnstalleerd te staan. Mogelijk overweegt u één van de twee applicaties en/of de QicsTime database naar een andere server te migreren. Om er voor te zorgen dat dit soepel verloopt, moet u rekening houden met het volgende.

10 stappen bij een migratie

 1. Controleer de versie van de software

  Wanneer u niet meteen wilt updaten naar een nieuwere versie van QicsTime, controleer dan met welke versie van de software u werkt. In QicsTime Management kunt u die zien via het menu Over/Over linksboven in het scherm. Heeft u de installatiebestanden van deze versie niet meer, neem dan contact op met onze supportafdeling.

 2. Back-up maken

  Maak een back-up van de database. Zo kunt u, indien nodig, altijd terug naar de oude situatie (in geval van een update).
 3. Database verplaatsen

  U kunt de database verplaatsen door te detachen op de oude server en te attachen op de nieuwe server of door het restoren van de back-up.

 4. QicsTimeWebAccount aanmaken en koppelen

  QicsTime maakt gebruik van een SQL account met de naam ‘QTimeWebAccount’. Dit account moet nog aangemaakt worden op de nieuwe SQL Server onder Security/Logins. Het wachtwoord voor dit account is QTimWeb$788. De rechten voor dit account zijn ‘data_reader’ en ‘data_writer’ rechten. Bij het teruglezen van de back-up staat dit account al in de database. Zorg ervoor dat u op databaseniveau het account verwijdert en op SQL Server niveau opnieuw koppelt. Wanneer er een koppeling met Exact Globe en/of Exact Synergy vanuit QicsTime wordt gemaakt, moet dit account ook aan de Exact Globe en/of Exact Synergy database gekoppeld worden, met minimaal ‘data_reader’ rechten.

 5. Installatie software

  U kunt de laatste versie van QicsTime downloaden via onze website www.qics.nl. Ga hiervoor naar Producten/QicsTime/Downloads. In de folder ‘Documentatie’ treft u de installatiehandleiding van QicsTime aan.

 6. Environments.config 

  QicsTime maakt gebruik van een environments.config bestand waarin staat geschreven naar welke server en naar welke database de software moet kijken. Op de oude server kunt u het configuratiebestand van QicsTime Web, bij een standaardinstallatie, in de volgende directory vinden C:\inetpub\wwwroot\QicsTime. U kunt het bestand openen met het Windows-programma Notepad/Kladblok. Zorg dat u de servernaam en eventueel de databasenaam aanpast naar die van de nieuwe server.

  QicsTime Management hoeft u niet op de server te installeren. Voor beheerdoeleinden kan dit echter wel handig zijn. Bij een update moet op alle werkstations QicsTime Management gedeïnstalleerd en opnieuw geïnstalleerd worden. De QicsTime Management environments.config blijft in de installatiedirectory staan. Bij een standaardinstallatie is dit de volgende directory C:\Program Files\Qics\QicsTime Management. Ook hier moet de servernaam en, indien nodig, de databasenaam worden aangepast.

 7. Administratie koppelen

  Wanneer er een koppeling is met Exact Globe of Exact Synergy, moeten de verwijzingen naar deze databases ook nog aangepast te worden. Dit kan via QicsTime Management bij Systeem/Algemene Instellingen/Divisies & Administraties/(rechtermuisknop) Bewerken Administratie. Hier moeten de servernaam en eventueel de databasenaam aangepast worden.

 8. Factuurlay-outs

  In QicsTime Management onder Systeem/Factuurlayouts staan de factuurlay-outs die wij voor u ontwikkeld hebben. Bij bestandslocatie staat de locatie op het netwerk waar de lay-outs staan. Mogelijk moet deze locatie worden aangepast, na een migratie van de server.

 9. Maatwerkrapportages

  Wanneer wij maatwerkrapportages voor uw organisatie ontwikkeld hebben, moeten deze meegekopieerd worden naar de nieuwe server.

 10. Rapportages op de server

  Bij een standaardinstallatie worden de rapportages lokaal op de werkstations geïnstalleerd. Het is echter mogelijk om in QicsTime Management via Systeem/Algemene Instellingen/Rapportages een netwerklocatie op te geven waar de rapportages staan. Let op, bij een update worden deze niet automatisch bijgewerkt. Mogelijk moet deze directory na de migratie ook aangepast worden.

 

 

Aanvullende stappen bij een installatie op een 64-bits server

Exact Globe is een 32-bits applicatie. Aangezien wij koppelen met Exact Globe wordt QicsTime ook altijd in 32-bits uitgeleverd. Alleen de 32-bits versie van Microsoft Windows Server 2000/2003 wordt ondersteund of Microsoft Windows Server 2008 R2 (32 or 64-bit) + laatste service pack. Om Asp.net code te draaien in IIS, moet de IIS in 32-bits geconfigureerd worden om QicsTime Web te kunnen draaien.

Microsoft Windows Server 2003 – IIS6 – 64-bits server

Het is niet mogelijk om per application pool 32 of 64-bits modes te configureren. IIS moet dus in 32-bits modes draaien. Dit kunt u doen door het onderstaande uit te voeren:

 • Open de command prompt en zoek naar de directory in %windir%\Inetpub\AdminScripts
 • Typ vervolgens het volgende in: cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 “true”.
 • Druk op ENTER.

Microsoft Windows Server 2008 – IIS7 – 64-bits server

In IIS7 kunt u 32-bit en 64-bit processen tegelijk uitvoeren onder een 64- bits server. U kunt per application pool aangeven of het 32 of 64-bits moet zijn. Dit kunt u doen door het onderstaande uit te voeren:

 • Klik met de rechtermuis knop op de application pool en selecteer ‘Advanced Settings’.
 • Verander ‘Enable 32-bit Applications’ naar ‘True’.
 • Klik op OK.

 

Bekende problemen bij installatie op een nieuwe server

Bij een standaardinstallatie van SQL Server staat de ‘Server authentication’ standaard op ‘Windows authentication’. Voor het QicsTime moet dit op ‘SQL Server en Windows authentication’ staan. Voordat u de nieuwe instelling kunt gebruiken, zal de server opnieuw gestart moeten worden.

 

Rechten op temporary asp.net files

Zorg dat de gebruikers van QicsTime ‘modify’ rechten hebben op de volgende directory op de webserver:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files

 

Managed Pipelines van application pool op ‘classic’

Maak een aparte application pool voor QicsTime aan. Zet de Managed Pipelines van de application pool op ‘classic’. Wanneer u dit niet doet, kan dit problemen geven bij bijvoorbeeld het opvragen van rapportages.

 

Foutmelding bij het uitvoeren van de setup.exe op een windows 2008 64-bits server

Controleer of de IIS 6 Management Compatibility geïnstalleerd is (Service Manager/Roles).

 

Foutmelding bij het opvragen van Factuur

Standaard wordt bij de installatie op een 64-bits server Crystal Reports for .NET Framework 2.0 x64 Redistributable Package (64 bit) geïnstalleerd. Voor QicsTime moet de onderstaande runtime gedownload worden:

Crystal Reports for .NET Framework 2.0 x86 Redistributable Package (32 bit)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk